Kirstinedalsskolen lukker 14 dage

Kirstinedalsskolen lukker fra fredag den 2. oktober og frem til efter efterårsferien. Det sker som et led i at forhindre yderligere smitte med corona-virus.

 Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune har besluttet at lukke Kirstinedalsskolen fra den 2. oktober og frem til efter efterårsferien. Det sker på grund af smittesituationen på skolen. I dagene op til torsdag den 1. oktober hjemsendte skolen seks klasser, da der blev konstateret smitte eller høj risiko for smitte i de seks klasser. I alt otte elever og en lærer er konstateret smittet. Skolen har fulgt myndighedernes retningslinjer, og også sendt de seks klassers i alt 20 lærere hjem til test.

Beslutningen om nu helt at lukke skolen er truffet ud fra en forsigtighedsvurdering fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Alle skolens elever og medarbejdere hjemsendes i uge 41 og 42, og samtlige forældre opfordres til at få deres barn eller børn testet.

I perioden skal eleverne være hjemme og isoleres, hvis det er muligt, dog med hensyntagen til, at børn skal have omsorg. Eleverne må for eksempel gerne gå en tur, hvis der kan holdes afstand, men eleverne skal ikke have besøg eller gå med ud og handle.

  1. Set i lyset af den situation som Kirstinedalsskolen oplever, er det fornuftigt for en tid at lukke skolen og vende tilbage til den online-undervisning som eleverne allerede kender fra foråret, siger Mads Andersen, formand for Skoleudvalget.

Skolen vil hurtigst muligt etablere online-hjemmeundervisning for eleverne. Skolen orienterer elever og forældre om dette gennem de almindelige kanaler.

Scroll to top