Endnu flere skal have kendskab til mulighederne med eux

Endnu flere skal have kendskab til mulighederne med eux

Nu bliver der fulgt op på den succesfulde oplysningskampagne ’eux – student og faglært’. I dag går Undervisningsministeriets ’eux-kampagne II’ i luften.

I løbet af 2017 fortalte blandt andre Timm Vladimir, eux-elever, kendte youtube’ere og unge om, hvad en eux-uddannelse tilbyder. Den første eux-kampagne kom bredt ud til både de unge og deres forældre. Nu bygger en ny eux-kampagne videre på den første kampagne.

I den kommende kampagne medvirker nuværende og tidligere eux-elever gennem involverende ung-til-ung-koncepter, influencere udfordres på forskellige eux-forløb, og endelig bliver forældrene endnu mere opdateret på de unges uddannelsesmuligheder.

Vejledere og lærere i grundskolen har stor betydning for, at viden om unges uddannelsesmuligheder når bredt ud til de unge og deres forældre. Både vejledere og lærere modtager derfor digitalt vejledningsmateriale i forbindelse med kampagnen, som de kan bruge, når de møder målgrupperne ude på skolerne. De unge er inddraget i arbejdet med kampagnen, der derfor også har særligt fokus på koncepter, som unge kan spejle sig i, samtidig med de hører om andre unges erfaringer, tanker og valg af ungdomsuddannelse.

”Det er vigtigt at udbrede kendskabet til eux-uddannelsen, der jo både giver et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet. Derfor har vi valgt at fortsætte eux-kampagnen, så endnu flere lærer uddannelsen at kende og begynder at overveje den som et alternativ til en klassisk gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ligesom i den første kampagne er formålet at udbrede kendskabet til de mange gode uddannelses- og jobmuligheder, som en erhvervsuddannelse med eux giver. Det skal få flere unge til at overveje at blive eux’er.

Forud for kampagneopstarten har en bred vifte af interessenter, primært fra skoler og institutioner, været med til at kvalificere kampagnen og komme med nye ideer og input. Interessenterne vil løbende blive inddraget i kampagneperioden og derigennem præge og forhåbentlig bidrage til at udbrede kampagnens budskaber.

Eux-kampagne II er ligesom den allerede afviklede kampagne særligt forankret på Facebook-siden ’eux’, der løbende bliver opdateret med nyt indhold. Kampagnen vil i denne omgang også være synlig på Instagram og YouTube.

Kampagneindsatsen vil være særligt intensiv i tidsperioden november-marts, hvor de unge i 7.-8. klasse modtager kollektiv vejledning som forberedelse på deres kommende valg af ungdomsuddannelse, og de unge i 9.-10. klasse står overfor at vælge ungdomsuddannelse inden tilmeldingsfristen den 1. marts.

Eux-kampagne II løber fra november 2018 frem til marts 2020.

Kontakt

Pressetelefon

Undervisningsministeriet

22 40 09 30

(Du kan ikke sende sms til pressetelefonen)

 

Freja Mørch

Fuldmægtig

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Send e-mail

+45 23 74 46 86

Scroll to top