OM TAMU

Hvad er TAMU? Det er en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser.
Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter endt uddannelse er eleverne klar til et rigtigt job.

TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og med en tilhørende bekendtgørelse.

 • Det er et landsdækkende statsligt uddannelsestilbud.
 • Udgiftsfri for kommuer
 • Egen visitation og målgruppevurderinger.
 • formål at flytte borgere fra offentlig ydelse til selvforsørgelse.

UDDANNELSE MED JOBGARANTI

I TAMU arbejder du dig til din uddannelse og uddanner dig hermed til arbejde. Hvis du viser viljen til at gennemføre hele uddannelsen, sætter vi også alt ind på, at du efterfølgende kommer i job. Derfor er TAMU en uddannelse med jobgaranti.

Jobgarantien gælder for elever, som har gennemført en hel TAMU-uddannelse og indebærer, at du opnår et job på mindst 29 timers arbejde om ugen.

Hvis du alligevel bliver arbejdsløs inden for et år, tilbyder vi 2-6 ugers arbejdstræning med henblik på at komme i job.

TAMU's resultater:

 • 92 % kommer i arbejde eller videre uddannelse.
 • 5 år efter afsluttet TAMU-uddannelser er 3 ud af 4 fortsat i beskæftigelse.
 • Elevernes beskæftigelsesmuligheder bliver væsentligt forbedret.

En hel uddannelse på TAMU tager minimum 34 uger. Den består af praktisk arbejde og ikke så meget teori.

Hos os lærer du gennem praktisk arbejde. Det kan være med landbrug, service, kundepleje eller ved at arbejde på værksteder. På den måde ligner uddannelsen på TAMU den hverdag, du vil møde på arbejdsmarkedet.

Uge 1-4. Kompetenceafklaring

 • Her finder vi ud af, om du er klar til at gå i gang med uddannelse, og der lægges vægt på din vilje til at møde op og vise interesse. Ud fra dette besluttes det, om du kan starte på uddannelse med det samme, eller om du må prøve senere.

Uge 5-10. Prøvetid

 • Fra uge 5 og resten af uddannelsen arbejder du hver dag. På de fleste områder er arbejdstiden 7.30-15, og prøvetiden kan for eksempel foregå på et af vores produktionsværksteder, i landbruget eller på et rengøringshold.

Uge 11-20. Første brancheperiode

 • Fra uge 11 specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt. I løbet af uge 20 lægger vi en handlingsplan, så du ved, hvilke sociale og faglige kvalifikationer du skal have fokus på i den sidste del af uddannelsen.

Uge 21-30. Anden brancheperiode

 • Fra uge 21 arbejder du videre efter målene i din handlingsplan

UDDANNELSESBEVIS

Når du har gennemført TAMU-uddannelsen, får du et uddannelsesbevis, der beskriver de kompetencer, du har opnået.

Uddannelsesbeviset beskriver både dine faglige, personlige og sociale kompetencer. Med et uddannelsesbevis fra TAMU, vil du stå stærkere i forhold til ufaglærte jobs.

Uddannelsesbeviset udstedes på baggrund af en evalueringssamtale, hvor vi gennemgår:

 • Din generelle indsats i løbet af uddannelsen.
 • Dit faglige niveau i forhold til din uddannelsesretning.
 • Din gennemførelse af tværgående kurser (sikkerhed, førstehjælp mv.).
 • Din ansvarsbevidsthed og mødestabilitet.

BOLIG, PENGE OG ARBEJDSTID

Under uddannelsen har du en arbejdstid på 37 timer om ugen. Du kan bo på TAMU. Du får penge, mens du er under uddannelse, så du skal ikke søge SU eller anden understøttelse. Se satserne for elevstøtte i boksen nedenfor.

Bolig

 • Hvis du er uden bolig eller har langt til TAMU, er der mulighed for at bo på vores kostskoler. På centrene i Aalborg, Århus, Vordingborg, Odense og Vitskøl kan du bo under uddannelsen. Vælger du at bo på TAMU, får du et møbleret værelse og tre måltider om dagen. At bo på TAMU kan være en god ide, fordi det bliver lettere at fokusere på uddannelsen og lettere at møde til tiden om morgenen.

Penge

 • Du får elevstøtte (godtgørelse) og kan ikke modtage anden offentlig forsørgelse under din uddannelse.

Satser for elevstøtte, kost og logi på TAMU:

Udbetaling sker hver 14. dag for fremmøde + evt. befordring.

Startløn: ca. 11.500 kr. pr. md. (før skat)

Døgnelever: ca. 13.500 kr. pr. md. (før skat)

Dagelever: ca. 17.000 kr. pr. md. (før skat) (mange elever kører til og fra i egen bil)

Kost og logi: 3.000 kr. pr. md.

Kost (pligt at være med i): 1.300 kr.

Fremmødebonus: 1.300 kr. hver 14. dag (hvis man kommer 2 minutter for sent, så ryger bonussen, og ingen (skriftlige) undskyldninger kan give kompensation).

 

OBS: Satserne for elevstøtte, kost og logi på TAMU er fra marts 2019.

TAMU har centre i Storkøbenhavn, Vordingborg, Århus, Ålborg, Odense og Vitskøl. De tilbyder bolig på centrene under uddannelsen. 
Du kan læse mere om boligmulighederne her.

Læs mere om TAMU på deres hjemmeside: https://www.tamu.dk/

Eller tag kontakt til TAMU, se hvordan her.

Scroll to top