Hvor skal vi hen du?

Af Mark Jensen, UU DANMARK

Hvor skal vi hen du?Det er altid godt med en målsætning, så vi sammen ved, hvor vi skal hen. Vi har et fælles mål for øje, som vi bevæger os fremad mod, med håbet om at nå målet og dermed skabe succes.

Den gamle 95% målsætning om at alle unge gerne skulle opnå mindst en ungdomsuddannelse fra 2006 blev næsten nået. Målsætningen løb frem til 2015 og med 92% kom vi ikke helt i mål, men dog næsten. Flere kommuner nåede de 95%, som gennem 10 år var en fælles retningslinje for masser af aktiviteter i kommunerne og ikke mindst i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I udspillet fra maj 2017 ”Tro på dig selv – det gør vi” har regeringen lanceret nye målsætninger.

I dag er der 17% som ikke har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år, og der er næsten 50.000 unge 15 – 24 år som hverken har en ungdomsuddannelse eller et job, eller er i gang med en ungdomsuddannelse. 50.000 lyder af meget, men udgør 6 – 7% af den samlede ungdomsgruppe.

Regeringsudspillet er endt op med to målsætninger:

1. 90% af de 25 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

2. Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret

Delmålet er, at 85% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2025 og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være nedbragt fra 6 – 7% til 5%.

At den gamle 95% målsætning, som rakte 25 år frem efter afsluttet 9. klasse, afløses af en ny målsætning som rækker 10 år frem efter afsluttet 9. klasse og dermed målsætter gennemført ungdomsuddannelse, mens de unge er unge, kan der kun bakkes op bag. Klar og tydelig tale og en målsætning, der kan navigeres efter.

Jeg tror, regeringen skal arbejde lidt med den anden målsætning om, at ”Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret”. Den fremstår for mange uklar og bliver derfor vanskelig at navigere efter.

Der er ingen, der ikke er enige med regeringen i, at vi skal have de sidste 6 – 7% med på uddannelse eller i gang med et job, samtidig med at vi fastholder det positive resultat for den store gruppe på 93 – 94% som enten har afsluttet en ungdomsuddannelse eller er i gang med at tage deres ungdomsuddannelse eller er i job.

Det skal være tydeligt for enhver hvor vi skal hen, og efter min bedste mening skal der poleres en ekstra gang på regeringens målsætning nummer 2 for de unge under 25 år, så alle ved, hvor vi skal hen – du!

1 Comment

  1. emil
    18. september 2017

    Hej Mark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top