Gæt et job – et udskolingsspil til 8. – 10.klasse

Guide til lærerne

Undervisningsforløbet er primært tiltænkt det obligatoriske emne uddannelse og job, og dækker en række af de fælles mål, som gælder for undervisningen i uddannelse og job. Spillet træner eleverne i at vurdere forskellige job, og bidrager dermed til at forbedre elevernes valgkompetence. Er det f.eks. et job, hvor man selv bestemmer? Har man fri, når man går hjem? Arbejder man alene eller sammen med andre? Hvilken uddannelse kræver jobbet (Fælles mål, faghæfte om uddannelse og job).

Formålet med spillet

  • At eleverne får en bred viden om uddannelse og job.
  • At eleverne lærer at søge viden om uddannelse og job på internettet via den nationale vejledningsportal ug.dk

Varighed

  • Afsæt 3 – 4 lektioner til forberedelse, spil og efterbehandling.

Checkliste

  • Netadgang til ug.dk
  • Print/kopier elevark til noter om jobtitler
  • Invitér vejlederen til en introduktion af spillet, hvor vejlederen forklarer om de forskellige typer af uddannelse og job

Fase 1: Før spillet

Eleverne får bedst udbytte af spillet, hvis de kender lidt til de forskellige uddannelser og job. Sæt derfor 2 lektioner af til informationssøgning og forberedelse før spillet. Inddel f.eks. eleverne i 5 grupper ud fra de forskellige uddannelsestyper. Eleverne kan med fordel, i gruppen, inddeles yderligere i hold af 2-3 stk., hvor de i de små grupper får til opgave at undersøge 2-4 job. På www.ug.dk går eleverne ind på de forskellige job og læser om disse, og udfylder elevarket. Afslutningsvis fremlægger eleverne om de jobs, de har undersøgt, for hele klassen, således at de deler deres viden.

Fase 2: Spillet

Klassen inddeles i grupper af 4-6 elever (man kan med fordel sørge for at blande eleverne, så hver gruppe har medlemmer der har undersøgt jobs i de forskellige kategorier). Der spilles på tid, f.eks. 1 klokketime. Den person, der har gættes flest job, når tiden er gået, har vundet (læs spilleregler).

Fase 3: Efterbehandling

Som afslutning på spillet, anbefaler vi, at klassen tager en fælles diskussion omkring nogle af de spørgsmål og overvejelser, der kan være fremkommet i løbet af spillet. Her er en række spørgsmål, som læreren kan tage op i klassen:

  • Hvordan adskiller de forskellige menneskers arbejde sig fra hinanden?
  • Hvad er et godt arbejdsliv?
  • Hvilke værdier knytter sig til forskellige job?
  • Hvilke værdier knytter der sig til elevernes eventuelle drømmejob?

God fornøjelse med spillet 😊

Gæt et job er nu udkommet og kan bestilles herunder – Prisen er 600,- kr + forsendelse

Scroll to top