VUC

VUC står for VoksenUddannelsesCenter, og er et tilbud til dig, der ønsker at deltage i:

  • ordblindeundervisning
  • forberedende voksenundervisning (FVU) i matematik og dansk
  • undervisning på 9.-10. klasse-niveau (AVU)
  • forberedelse til EUD/EUX
  • HF (enkeltfag eller fuld gymnasial uddannelse).

VUC har undervisning på dag- og aftenhold.

Du skal i udgangspunktet være fyldt 18 år for at begynde på VUC og 25 år for at følge undervisning på FVU eller AVU (se ovenfor). Der er dog en række undtagelser fra 25-års reglen. Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9336 eller kontakt UUV for at høre nærmere. 

VUC Roskilde dækker Køge, Greve og Roskilde.

Hvis du ønsker at tage fag på 9./10. klasse niveau, og ikke opfylder adgangskravene til VUC, har du mulighed for at få denne undervisning på FGU. Læs mere Forberedende grunduddannelse - FGU | UddannelsesGuiden (ug.dk) 

Scroll to top