STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som ikke vil kunne gennemføre ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke EGU og heller ikke med specialpædagogisk støtte. Det er din vejleder i UUV Køge, der kan indstille dig til målgruppevurdering.

En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet tager afsæt i og hensyn til dine forudsætninger og behov. Der er altså ikke to STU-forløb, der er ens. En STU indeholder almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Elementer i en STU kan således være faglig undervisning, botræning, praktik, udvikling af sociale og personlige kompetencer samt sociale aktiviteter.

Du får et kompetencebevis, når du afslutter en STU. Alt efter uddannelsens indhold og dine ressourcer kan uddannelsen give adgang til beskæftigelse eller videre uddannelse.

Du modtager ikke SU, men kan måske være berettiget til kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

Læs mere om STU her.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU-vejledere i UUV Køge

Rosa Birch Floutrup
STU-vejleder, STU koordinator (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 23 20 45 87

Anneline Johansen
STU-vejleder (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 23 84 45 07

STU-institutioner i Køge:

Fremtidslinjen
Karlemosevej 48
4600 Køge
Læs mere

FGU-skolen i Køge
Klemmenstrupvej 25
4600 Køge
Læs mere

Kunstskolen Rammen
Skellet 6B
4600 Køge
Læs mere

Ud i Fremtiden
- Bogen for unge med særlige behov 2021

Læs 20 siders udsnit af bogen klik her!

Ud i Fremtiden er et uundværligt opslagsværk for familier med udfordringerne inde på livet og for professionelle der har deres virke inden for dette område!

Bogens fokus og indhold opdateret og udvidet betydeligt for at imødekomme ønsker fra brugerne, både de professionelle fagpersoner og fra private pårørende til børn og unge med særlige behov.

Bogen indeholder oplysninger om opholdssteder og bosteder, hjælpemidler til dagligdagen og undervisningsbrug, rådgivning, samt jobmuligheder i enten beskyttede værksteder eller socialøkonomiske virksomheder. Det skyldes at det er en meget kompleks situation at stå i for en familie der får konstateret en diagnose på deres barn.

Alle unge med særlige behov har retskrav på at få tilbudt en STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Bogen for unge med særlige behov kan hjælpe med at finde rundt i lovgivningen og de mange tilbud.

– Oplysninger om gymnasier og andre ungdomsuddannelser med specielle forløb.
– Job- og karrieremuligheder efter endt STU-forløb.

Bogen omhandler bl.a.:

  • samtlige ungdomsuddannelser for unge med særlige behov
  • en beskrivelse af målgruppen for STU
  • en grafisk oversigt over det danske uddannelsessystem
  • Eksempel på en uddannelsesplan
  • Beskrivelse af kompetencepapiret
  • Specialundervisning for voksne
  • Beskrivelser af procedurer, rettigheder og pligter

... og meget andet relevant information i et let og forståeligt sprog.

Læs mere

Scroll to top