STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som ikke vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, heller ikke EGU eller KUU og heller ikke med specialpædagogisk støtte. Det er din vejleder i UUV Køge Bugt, der kan indstille dig til målgruppevurdering.

En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet tager afsæt i og hensyn til dine forudsætninger og behov. Der er altså ikke to STU-forløb, der er ens. En STU indeholder almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Elementer i en STU kan således være faglig undervisning, botræning, praktik, udvikling af sociale og personlige kompetencer samt sociale aktiviteter.

Du får et kompetencebevis, når du afslutter en STU; men en STU er ikke kompetencegivende.

Du modtager ikke SU, men kan måske være berettiget til kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

Læs mere om STU her.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU-vejledere i UUV Køge Bugt

Pernille Steenberg
STU-vejleder (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 28 79 26 13

Rikke Trondhjem
STU-vejleder (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 40 12 57 83

Anders Priergaard Nielsen
STU-vejledere (og ungevejleder) i Solrød

Mobil: 21 66 36 80

Bente Kirketerp-Møller
STU-vejledere (og ungevejleder) på Stevns

Mobil: 28 79 26 19

STU-institutioner i Greve og Solrød:

STU Greve
Hundige Allé 11
2670 Greve
Læs mere

Ejerbækgaard Højgaard
Nordmarksvej 12
2680 Solrød Strand
Læs mere

STU-institutioner i Køge:

Klemmenstrupgård
Klemmenstrupvej 25
4600 Køge
Læs mere

Kunstskolen Rammen
Skellet 6B
4600 Køge
Læs mere

Fremtidslinjen
Karlemosevej 48
4600 Køge
Læs mere

STU-institutioner på Stevns:
Horisonten
Jernbanegade 10
4660 Store Heddinge
Læs mere
Scroll to top