STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som ikke vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, heller ikke EGU eller KUU og heller ikke med specialpædagogisk støtte. Det er din vejleder i UUV Køge, der kan indstille dig til målgruppevurdering.

En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet tager afsæt i og hensyn til dine forudsætninger og behov. Der er altså ikke to STU-forløb, der er ens. En STU indeholder almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Elementer i en STU kan således være faglig undervisning, botræning, praktik, udvikling af sociale og personlige kompetencer samt sociale aktiviteter.

Du får et kompetencebevis, når du afslutter en STU; men en STU er ikke kompetencegivende.

Du modtager ikke SU, men kan måske være berettiget til kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

Læs mere om STU her.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU-vejledere i UUV Køge

Pernille Steenberg
STU-vejleder (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 28 79 26 13

Rikke Trondhjem
STU-vejleder (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 40 12 57 83

STU-institutioner i Køge:

FGU-skolen i Køge
Klemmenstrupvej 25
4600 Køge
Læs mere

Kunstskolen Rammen
Skellet 6B
4600 Køge
Læs mere

Fremtidslinjen
Karlemosevej 48
4600 Køge
Læs mere

Scroll to top