Gymnasiale uddannelser

Gymnasieuddannelserne forbereder dig til videre uddannelse.

Der er indgået politisk forlig om en gymnasiereform, der medfører ændrede optagelseskrav for hhv. STX, HTX og HHX, hhv. HF fra 2019.

3-årige gymnasieuddannelser

STX står for almen studentereksamen. Du skal have min. fire fag på A-niveau. Obligatoriske A-fag er dansk og historie. Obligatoriske fag på C-niveau er fx idræt og et kunstnerisk fag.

HTX står for teknisk studentereksamen. Du skal have min. tre fag på A-niveau. Obligatoriske A-fag er dansk og teknikfag. Obligatoriske fag på B-niveau er fx fysik og teknologi.

HHX står for merkantil studentereksamen. Du skal have min. fire fag på A-niveau. Obligatoriske A-fag er dansk og engelsk. Obligatoriske fag på B-niveau er fx afsætning og virksomhedsøkonomi.

De første 3 måneder er et grundforløb. Sidst heri vælges studieretning.

En studieretning kommer til at indeholde matematik på min. B, medmindre du går på STX eller HHX og vælger min. 3 fremmedsprog.

Greve Gymnasium

Køge Gymnasium

Solrød Gymnasium.

EUC Sjælland - HTX.

Køge Handelsskole - HHX.

HF - højere forberedelseseksamen

Den 2-årige HF er en gymnasial uddannelse, der er målrettet en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Ønsker du optag på en lang videregående uddannelse, skal du regne med at supplere din HF.

Du kan søge i direkte forlængelse af 9., hvis du er vurderet uddannelsesparat, har haft 2. fremmedsprog, opnår et gennemsnit på min. 4,0 ved 9. klasseprøverne og søger rettidigt.

Greve Gymnasium

Køge Gymnasium

Solrød Gymnasium

VUC Roskilde.

UUV Køge Bugt om optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser med start august 2019

Scroll to top