Gymnasiale uddannelser

Gymnasieuddannelserne forbereder dig til videre uddannelse.

Der er indgået politisk forlig om en gymnasiereform, der medfører ændrede optagelseskrav for hhv. STX, HTX og HHX, hhv. HF fra 2019.

3-årige gymnasieuddannelser

STX står for almen studentereksamen. Du skal have min. fire fag på A-niveau. Obligatoriske A-fag er dansk og historie. Obligatoriske fag på C-niveau er fx idræt og et kunstnerisk fag.

HTX står for teknisk studentereksamen. Du skal have min. tre fag på A-niveau. Obligatoriske A-fag er dansk og teknikfag. Obligatoriske fag på B-niveau er fx fysik og teknologi.

HHX står for merkantil studentereksamen. Du skal have min. fire fag på A-niveau. Obligatoriske A-fag er dansk og engelsk. Obligatoriske fag på B-niveau er fx afsætning og virksomhedsøkonomi.

De første 3 måneder er et grundforløb. Sidst heri vælges studieretning.

En studieretning kommer til at indeholde matematik på min. B, medmindre du går på STX eller HHX og vælger min. 3 fremmedsprog.

Greve Gymnasium

Køge Gymnasium

Solrød Gymnasium.

EUC Sjælland - HTX.

Køge Handelsskole - HHX.

HF - højere forberedelseseksamen

Den 2-årige HF er en gymnasial uddannelse, der er målrettet en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Ønsker du optag på en lang videregående uddannelse, skal du regne med at supplere din HF.

Du kan søge i direkte forlængelse af 9., hvis du er vurderet uddannelsesparat, har haft 2. fremmedsprog, opnår et gennemsnit på min. 4,0 ved 9. klasseprøverne og søger rettidigt.

Greve Gymnasium

Køge Gymnasium

Solrød Gymnasium

VUC Roskilde

Særligt tilrettelagt hf-forløb på VUC i Faxe
Unge og voksne med særlige behov har mulighed for at få tilrettelagt
et hf-forløb over tre år - i et trygt og nærværende uddannelsesmiljø.
På VUC Storstrøm i Faxe
På VUC i Faxe har de mulighed for at hjælpe elever med særlige behov.
Med særlige behov mener vi eksempelvis ordblindhed, hvis du har fysiske udfordringer, autismespektrumforstyrrelser, angst eller andre udfordringer der gør, at det er vanskeligt for dig at gennemføre et 2-årigt hf-forløb.
Vi har mulighed for at visitere den enkelte elev med særlige behov til et forløb over tre år. Du skal dog være opmærksom på, at du skal visiteres (= tale med en studievejleder/ UUV vejleder) til at følge forløbet. Skolen kan ikke garanterer plads.
Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for et særligt tilrettelagt forløb, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.
Link
Link
VUC Storstrøm / Faxe afdelingen
Præstøvej 5
4640 Faxe
54 88 17 90
UUV

UUV Køge Bugt om optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser med start august 2019

Scroll to top