Erhvervsuddannelser

En EUD tager fra 1½ til 5½ år og kan give adgang til arbejde og videre uddannelse.

Erhvervsskoler i og nær Køge Bugt-området er fx EUC SjællandKøge HandelsskoleSOSU SjællandRoskilde Tekniske SkoleRoskilde HandelsskoleZBC og next.

Opbygning

EUD er inddelt i fire hovedområder

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport.

EUD består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet foregår på erhvervsskolen og består af 1. og 2. del.

Begynder du direkte efter 9./10. klasse eller inden for et år herefter, begynder du på 1. del.

Begynder du senere, og/eller har du gået et år på produktionsskole eller i gymnasiet, begynder du på 2. del.

Kravene til, hvad du skal nå på grundforløbet, kan være omfattende. Det kan derfor være en fordel at begynde 1. del eller at supplere din 9./10. med undervisning på fx VUC.

Hovedforløbet veksler typisk mellem skole- og virksomhedsforløb. Du skal altså have en uddannelsesaftale for at kunne begynde hovedforløbet. Det kan være en mulighed at begynde i skolepraktik.

Adgangskrav til Grundforløb

  • Du skal have opfyldt undervisningspligten.
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat, hvis du vil begynde direkte efter 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Fra skoleåret 2019 bliver afgangsprøverne til folkeskolens afgangseksamen. Du skal altså bestå.
  • Der er adgangsbegrænsning på en række erhvervsuddannelser. Det betyder, at du skal have en uddannelsesaftale (læreplads) for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Det kan være muligt at blive optaget via en kvoteplads.
  • Har du en uddannelsesaftale, eller vurderes du parat af erhvervsskolen, opfylder du umiddelbart adgangskravene til en EUD, uanset øvrige forudsætninger.

Fortryder du dit EUD-valg, kan du vælge om, men maks. 2 gange fra sommeren 2015.

Økonomi

Under grundforløbet kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år. Du kan få SU til maks. 5 ungdomsuddannelser.

Under hovedforløbet får du elevløn/skolepraktikydelse.

Læs mere om EUD på UddannelsesGuiden.dk.

Her kan du også læse om Erhvervsuddannelse for Voksne/25+ (EUV).

Scroll to top