Velkommen til Nyt om eud!

Du kan få ”Nyt om eud” direkte i din mail-postkasse, ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ”Nyt om eud”, som udkommer cirka en gang om måneden.

Flere faglærte får adgang til erhvervsakademi- og

professionsbachelor-uddannelser

I den nye bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professi­onsbacheloruddannelser fra januar 2020, har yderligere 19 erhvervsuddannelser fået status som adgangsgivende til forskellige videregående uddannelser. Samtidig er de specifikke adgangskrav på nogle videregående uddannelser blevet lempet. Det betyder, at faglærte har fået endnu bedre videreuddannelsesmuligheder end tidligere. Det er i tråd med en af målsætningerne i eud-aftalen fra 2018, som hand­ler om at give bedre muligheder for, at erhvervsuddannede kan søge om optagelse på en videregående uddannelse.

De forbedrede videreuddannelsesmuligheder er resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige høring af de faglige udvalg og uddannelsesnetværk for de videregående uddannelser. For eksempel er syv erhvervsuddannelser blevet di­rekte adgangsgivende til erhvervsakademiuddannelsen entreprenørskab og design, og tre erhvervsuddannelser er blevet direkte adgangsgivende til erhvervsakademi­uddannelsen automationsteknolog. Du kan se et overblik over alle ændringer ved at klikke på linket.

Link til hele nyhedsbrevet fra den marts 2020:

Masser af hilsner

Mark

Scroll to top