Velkommen til de nye FGU-skolers ledere

Den nye FGU-Uddannelsen udbydes af institutioner for FGU, hvortil der kan høre en eller flere skoler. Der er i alt 27 institutioner med hvert sit dækningsområde og gennemsnitlig ca. tre skoler. På hver institution er der en institutionsleder, og på hver skole er der pædagogisk ledelse.

styrkelse af det forberedende område som et samlet professionelt felt, herunder et samlet felt for viden og forskning om pædagogisk og didaktisk praksis, om praksisnær kompetenceudvikling mv. En kombination af tværgående og lokal kompetenceudvikling skal styrke en faglig kultur, hvor viden og praksis udvikles gennem vedvarende praksisnær feedback, f.eks. ved supervision, rådgivning ved brug af læringskonsulenter samt inddragelse af forskning.

Medarbejderne skal sikres den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at skabe en praksis med en stærkere flerfacetteret professionsidentitet og udvikling centreret om didaktiske og pædagogiske virkemidler i forhold til målgruppen. Dette skal ske i tillæg til deres eventuelle fag-professionelle identiteter indenfor både håndværksmæssige og almene fag. Professionsidentiteten og den fælles faglige kultur skal primært etableres gennem institutionernes daglige arbejde, etablering af lærerteams og understøttes af fælles uddannelsesinitiativer, som løbende udvikler det faglige indhold og de faglige metoder til håndtering af målgruppens udfordringer. Den fælles professionsidentitet skal altså udvikles parallelt med en fortsat styrkelse af de fagfaglige identiteter og kundskaber.

FGU danner således også grundlag for etablering af et nyt forsknings- og vidensområde, idet der opstår en systematisk praksis og gode data for vidensopsamling.

 

En ny profession

Med etablering af FGU får det forberedende området en selvstændig institutionsform og et selvstændigt uddannelsesområde, der kan medvirke til en styrket professionalisering centreret omkring målgruppen og med udelt dedikeret ledelsesmæssig opmærksomhed.

De nuværende forberedende uddannelsers diversitet – og det, at der som sådan ikke er tale om et egentligt sammenhængende uddannelsesområde – afspejler sig også ved, at der ikke knytter sig en fælles eller samlende profession til området. Følgelig er der kun i begrænset omfang en sammenhængende viden om det forberedende uddannelsesområde. Området er derimod kendetegnet ved mange forskellige fag, professioner og erhverv som f.eks. tømreren, smeden, vejlederen og dansklæreren, der typisk er personligt motiveret af at gøre en forskel for de unge.

 

Ledelsen på plads på 26 ud af 27 skoler

Inden de første elever træder indenfor til august, skal undervisningsplaner, lokaler, budgetter og meget andet på plads. Til det arbejde har alle institutioner – med undtagelse af FGU’en i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø – nu fundet den øverste ansvarlige.

Flest ledere kommer fra Ungdomsuddannelserne

7 ledere eller 27% kommer fra ungdomsuddannelsesområdet. Det samme antal som har baggrund i en af de eksisterende forberedende uddannelsestilbud (Produktionsskole, KUU og VUC).

4 ledere eller 15% kommer fra den kommunale organisation, mens de resterende 8 ledere kommer fra Fri-, Høj og Efterskoleverdenen (3), Selvstændige (3) og de sidste to fra ministeriet og et asylcenter.

De ansatte lederes baggrund udgør således en regnbuefarvet pallet af forskelligheder. Produktionsskolerne udgør en betydende del af de nye skoler i form at bygninger og ansatte, men kun 15% (4) af de nye bestyrelsers ledelsesansættelser.

De nye lederes baggrund: Antal:
Fra ungdomsuddannelserne (EUD, gymnasiet, campus) 7
Fra den kommunale organisation 4
Fra Produktionsskolerne 4
Fra Fri-, Høj- eller efterskole 3
Fra konsulent/ selvstændigt arbejde 3
VUC/KUU 3
Asylcenter/Ministeriet 2
I alt 26

De nye ledere er opstillet nedenfor sammen med en kort beskrivelse af deres seneste stilling.

FGU Aalborg
Rikke Ørnberg, centerleder hos Jammerbugt Asylafdeling.

FGU Aarhus
Claus Bentsen, forstander på Århus Produktionsskole.

FGU Bornholm
Cathie Westh, leder Campus Bornholm.

FGU Esbjerg, Fanø, og Varde
Thomas Rosenqvist, forvaltningschef for Økonomi, Personale og IT i Fanø Kommune.

FGU Faxe, Køge, Ringsted, Sorø og Stevns
Tommy Sylvest, rektor på HF & VUC Nordsjælland.

FGU Greve, Høje Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød
Søren Elnebo Lau, centerleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning Center Syd i Hvidovre, Brøndby og Ishøj.

FGU Helsingør, Fredensborg og Hørsholm
Lisbeth Lykke Harsvik, skolekonsulent i Fredensborg Kommune.

FGU Himmerland
Kirsten Torp, AVU-uddannelseschef hos Thy-Mors HF og VUC.

FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer
Charlotte Tipsmark, afdelingsleder hos Social og SundhedsSkolen Herning, Holstebro afd.

FGU Hovedstaden 
Lone Hansen, chefkonsulent i Undervisningsministeriet.

FGU Kolding & Vejen
Brian Vittrup, forstander på Design- & Idrætsefterskolen Skamling.

FGU Lolland-Falster
Kathrine Grevelund Hejlskov, administrationsleder hos SOSU Nykøbing Falster.

FGU Midtjylland
Janne Mylin, skoleleder på Frisholm Skole i Them.

FGU Midt-Vest
Thomas Dalgaard, lektor hos Herningsholm Erhvervsskole.

FGU Nordvest
Ann Hvid Skouby, afdelingsleder for Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) på EUC Nordvest.

FGU Nordvestsjælland
Jørgen Ravnsbæk Andersen, erhvervschef ved Køge Handelsskole.

FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde 
Gitte Lykkehus, freelance konsulent.

FGU Storkøbenhavn Nord
Tina Jensen, forstander på Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

FGU Syd- og Midtfyn
Ene Wolfsberg, forstander på Sydfyns Erhvervsforskole

FGU Sydøstjylland 
Gitte Blaabjerg Jensen, selvstændig coach, rådgiver og underviser.

FGU Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder
Bjarne Bonvang, forstander på Produktionsskolen Kolding.

FGU Vejle (Billund Fredericia og Middelfart)
Leif Rye Hauerslev, leder på Midtbyens Gymnasium i Viborg.

FGU Vendsyssel
Karen Marie Schytter, områdechef, Børn og Unge i Aarhus Kommune (område Oddervej).

FGU Vestegnen
Hanne Fischer, forstander på Højskolen Østersøen i Aabenraa.

FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved
Gert Møller, forstander på Korsør ProduktionsHøjskole og næstformand for Produktionsskoleforeningen.

FGU Østjylland
Kim Kabat, selvstændig organisationspsykolog.

Kilde: www.uvm.dk/fgu

UUV Køge Bugt

Scroll to top