Velkommen til Campus Køge præsten Nadia Dyhrberg-Krantz

Roskilde Stift og Køge Provsti har fundet ressourcer til, at der kan ansættes en deltids campuspræst på Campus Køge. Stillingen er i kombination med præstefunktion i Ejby sogn, hvor der søndag den 2.9. var indsættelse af Nadia Dyhrberg-Krantz i det nye job med de to funktioner.

Efter en festlige indsættelse ved højmesse i Ejby Kirke, som provst Jens Elkjær Petersen forestod, var Ejby Menighedsråd vært ved en velkomstreception i det tilstødende konfirmandlokale.

Ansættelsesudvalget, der havde fundet frem til, at stillingen skulle tilbydes til Nadia Dyhrberg-Krantz bestod foruden af Menighedsrådet i Ejby af tre repræsentanter fra Campus Køge: Campuskoordinator Fie Illum Jessen, uddannelsesleder SOSU ZBC Mette La Cour Sell og centerleder UUV Mark Jensen. Det fælles udvalg havde samlet peget på Nadia til jobbet.

Det var en festlig indsættelse i Ejby Kirke af sognepræst Nadia Dyhrberg-Krantz, der også skal være campuspræst på Campus Køge og dermed skal forene arbejdet i den smukke 1100-talskirke i Ejby med arbejdet på Campus Køge, hvor nye uddannelser og bygninger skyder op.

I forbindelse med den efterfølgende reception takkede centerleder Mark Jensen, UUV, på vegne af Campusgruppen, Menighedsrådet i Ejby og provst Jens Elkjær for et eksemplarisk samarbejde i forbindelse med ansættelsesproceduren. Nadia blev budt velkommen og Mark Jensen sagde, ”På sin vis kan man tale om, at du er et ”bonusbarn”. Du erstatter ikke en anden medarbejder, men kommer som en ekstra ressource i Ejby og på Campus Køge – det er egentlig noget helt fantastisk i den tid vi lever i, hvor alt rationaliseres, effektiviseret og bespares, men Roskilde Stift og Køge Provsti vil noget andet, vil noget med ungdommen - og ros til dem for det.”

Mark Jensen fortsatte med at komme med bud på den nye funktion som campuspræst ”Der er brug for voksne til at tale med unge i dag, og jeg ved, at alle på campus Køge, ser din ankomst som en ekstra ressource, der måske i højere grad end os andre, kan sætte etik og moral på dagsordenen, og være tilstedeværende ved såvel sorg som glæde og ikke mindst være tilstede for de mange unge som har det svært med hverdagen.”

Der var også velkomsttaler fra Randi Schmidt, der er næstformand i Ejby sogns Menighedsråd og den lokale sognepræst i Ejby - Annie Nyholm – som bliver Nadias nære samarbejdspartner i Ejby sogn.

Fra venstre: Campus koordinator Fie Illum
Jessen, centerleder UUV Mark Jensen og den
nyindsatte præst Nadia Dyhrberg-Krantz.

Fotograferet efter indsættelsen i Ejby Kirk

Scroll to top