Produktionsskole

Alle unge, der har afsluttet grundskolen, endnu ikke er fyldt 25 år og som ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse, kan tilmelde sig en produktionsskole. Du kan gå der i op til et år, og du modtager skoleydelse under opholdet.

Du kan vælge mellem ca. 100 forskellige produktionsskoler i Danmark, se mere på www.produktionsskoler.dk.

Inden du søger optagelse på en produktionsskole, skal du have en vejledningssamtale med en UU-vejleder. I udarbejder sammen en målgruppevurdering. Den gælder 6 måneder, og du kan søge optagelse på alle produktionsskoler i hele landet. Det er den enkelte produktionsskole, der afgør, om du kan optages hos dem.

Du har krav på at få foretaget en ny målgruppevurdering 6 måneder efter en tidligere vurdering har fundet sted, hvis du ønsker det.

Scroll to top