Højskole og ungdomskole

Hvis du er mellem 16 og 19 år, har du mulighed for at tage på ungdomshøjskole.

Der er to ungdomshøjskoler i Danmark

Derudover er der mange højskoler i Danmark. Du skal være 18 år for at kunne tage på højskole. Kurserne på højskolerne har forskellig varighed, og temaerne varierer fra højskole til højskole.

Der er deltagerbetaling på både højskoler og ungdomshøjskoler, men der er mulighed for at søge om stats- og kommunetilskud.

Du kan læse mere om alle højskoler på hojskolerne.dk.

Scroll to top