Vurdering af uddannelsesparathed

Vurderingen af din uddannelsesparathed begynder i 8. klasse. Du angiver et uddannelsesønske, og på den baggrund vurderes du af dine lærere og din vejleder på tre områder:

  1. Faglige forudsætninger
  2. Personlige forudsætninger
  3. Sociale forudsætninger
  4. Praksisfaglige forudsætninger

Har du 4 eller derover i karaktergennemsnit i første standpunktskarakterer og de nødvendige personlige og sociale forudsætninger, vurderes du umiddelbart uddannelsesparat. Ønsker du at søge STX, HHX eller HTX skal dit karaktergennemsnit dog være mindst 5.

Vurderingen fra 8. klasse revideres løbende, hvis dit faglige niveau stiger eller falder, eller hvis der sker ændringer i dine personlige og sociale forudsætninger. En ny vurdering kan ske på initiativ fra alle parter.

Når du forlader grundskolen, skal du udarbejde en plan for dit videre uddannelsesforløb. I planen indgår din vejleders endelige uddannelsesparathedsvurdering af dig i forhold til den ungdomsuddannelse, du ønsker at søge ind på.

Læs mere om vurdering af uddannelsesparathed

Hvis du ikke vurderes parat til ønsket ungdomsuddannelse 

Hvis du ikke vurderes parat til ønsket ungdomsuddannelse, skal din skole og vejleder udarbejde en plan for, hvordan du kan blive parat ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Skole og vejledning vil kontakte dig og dine forældre for en dialog om handleplanen. 

I planen kan indgå særlige indsatser fra skolen, individuelle og gruppebaserede vejledningssamtaler og andre vejledningsaktiviteter. 

Læs mere om UUV’s  vejledningsaktiviteter – vores tilbud til dig, der i grundskolen ikke vurderet uddannelsesparat til ønsket ungsdomsuddannelse, og dig, der er gået ud af grundskolen og ikke er i aktivitet. 

Baggrund

Det er et politisk mål, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse, mindst 20% i 2020 og 25% i 2025. Heraf følger:

  • Du skal uddannelsesparathedsvurderes i overgangen fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse.
  • Du har pligt til at være i uddannelse eller anden aktivitet, når du forlader grundskolen, og til du fylder 18 år.
  • Du kan få et pålæg om at uddanne dig, hvis du modtager offentlig forsørgelse.

Uddannelsespligt

Er du gået ud af grundskolen og mellem 15 og 17 år, har du pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvordan pligten overholdes.

Ønsker du at ændre din uddannelsesplan, kan du tage kontakt til UUV.

UUV skal kontakte dig og dine forældre, hvis vi bliver bekendt med, at du ikke følger din uddannelsesplan. Det skal vi inden for 5 arbejdsdage. Senest 30 kalenderdage herefter skal der være udarbejdet en ny uddannelsesplan.

Overholdes pligten ikke, kan det betyde, at ungeydelsen standses.

Læs bekendtgørelsen på uvm.dk.

Uddannelsespålæg

Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse, kan du modtage uddannelseshjælp (tidl. kontanthjælp). Uddannelseshjælpen er på niveau med SU og følges af et uddannelsespålæg:

Kan du begynde på en uddannelse, skal du gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt og i videst muligt omfang forsørge dig selv til uddannelsesstart. Alternativt skal du arbejde for ydelsen i en nytteindsats. Har du ikke umiddelbart forudsætningerne for at begynde på en uddannelse, skal du indgå i en indsats, der er rettet mod uddannelse.

Læs mere på borger.dk.

 

Scroll to top