Spark til karrieren – valgfag i 9. klasse

Går du i 9. klasse? Vil du gerne kende mere til andre muligheder efter grundskolen end gymnasiet? Er du i tvivl om, hvad du kan, og hvad du vil? Vil du gerne komme tættere på, hvad dine særlige styrker er? Og vil du gerne være med i et fællesskab, hvor vi støtter og udfordrer hinanden? Så meld dig til valgfaget ”Spark til karrieren!”

En del af undervisningen vil foregår uden for skolen og på andre tidspunkter, end de andre valgfag. Du skal være indstillet på at cykle, og du skal støtte og inspirere andre, og vil selvfølgelig også selv blive hjulpet og udfordret.

Temaer i undervisningen vil være:

  • Hvad er jeg parat til?
  • At brænde for noget
  • Er jeg B-menneske?
  • Hvor søger jeg oplysninger?
  • Job i mit nærområde
  • Udvid min horisont!

Formålet med undervisningen i dette vagfag er, at du i fællesskab med de andre elever

  • bliver bedre klædt på til at træffe valg om din uddannelsesfremtid.
  • får større selvindsigt
  • bliver klogere på job- og uddannelsesmuligheder

Valgfaget udbydes i skoleåret 2017-2018 til elever på en række skoler i Greve Kommune. UUV arbejder på at øge antallet af skoler i Køge Bugt, hvor vi kan tilbyde faget.

Scroll to top