Køge Erhvervsklasse

Køge Erhvervsklasse består din skoleuge af 2 dage i praktik, 2 dage med almindelig skoleundervisning og 1 dag med fysiske aktiviteter, vejledning m.v.

I praktikken er du ude at arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, f.eks. som tømrer, social- og sundhedsassistent, butiksassistent eller mekaniker. Praktikken er ulønnet, men giver dig erfaring, viden og kontakter inden for faget. Læs mere om praktik.

Du har et begrænset skema med fagene dansk, matematik og engelsk. Det er også disse fag, du kommer til afgangsprøve i ved slutningen af 9. klasse.

Det begrænsede skema gør, at du med et afgangsbevis fra Erhvervsklassen ikke umiddelbart kan optages på de gymnasiale uddannelser.

Til gengæld er Køge Erhvervsklasse en oplagt vej at gå, hvis du regner med at ville søge ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Man skal visiteres til Erhvervsklassen. Tænker du , at det kunne være en god mulighed for dig, så kontakt vejlederen på din skole for en snak om mulighederne.

Læs mere om Erhvervsklassen 2020-2021

Hent Indstillingsskema til Køge Erhvervsklassen her

Hent Aftale parterne imellem om Køge Erhvervsklasse her

Beskrivelse af Køge Erhvervsklasse: PDF

Se også hjemmesiden vedr. den nye erhvervsklasse på www.erhvervsklasse.dk

Scroll to top