Introkurser for 8. klasse

I 8. klasse skal du og alle dine klassekammerater på introduktionskursus (“introkursus”). På introkursus besøger du forskellige ungdomsuddannelser.

Formålet med introkurserne er

  • at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser på uddannelsesstedet
  • at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen
  • at du får et realistisk billede af, hvilke krav der bliver stillet på uddannelsen
  • at du oplever uddannelsesstedet ved at møde lærere og elever i deres daglige miljø.

Introkurser foregår på ungdomsuddannelsesstederne og strækker sig over i alt 5 skoledage. UUV Køge har sammen med ungdomsuddannelsesinstitutionerne planlagt forløbene som 2 x 2 dages forløb, så du er på én ungdomsuddannelse mandag-tirsdag og en anden ungdomsuddannelse onsdag-torsdag.

Desuden er der afsat en dag til at deltage i Skills-stafetten, hvor du og din klasse og en af jeres lærere tager afsted sammen. Se mere om Skills-stafetten her.

Ønsk selv to forskellige ungdomsuddannelser

Når du skal på de 2 x 2 dages introkursusforløb får du mulighed for at ønske, hvilke uddannelsessteder du vil besøge. Du skal også angive et tredje ønske som reserve, hvis du af en eller anden grund ikke kan komme på dit første eller andetønske. Dine ønsker vil selvfølgelig hænge sammen med dine overvejelser omkring dit valg af ungdomsuddannelse.

Din vejleder viser dig, hvor du kan se en liste over uddannelser, du kan vælge imellem. Dog kan du ikke vælge samme uddannelse (f.eks. STX) til alle 4 dage, heller ikke selvom det er på to forskellige uddannelsesinstitutioner.

UUV Køge har aftaler om introkursus-forløb på følgende uddannelsessteder:

Bemærk at UU-Roskilde koordinerer introkurserne på institutionerne i Roskilde og prioriterer elever fra deres eget UU-område, hvis der er for mange ansøgere.

Herudover kan man i enkelte tilfælde få mulighed for at komme på introduktionskursus på andre uddannelsesinstitutioner. Tal med din vejleder, hvis du har et specifikt ønske.

Kursusbeskrivelser

Nøjagtig hvilke introduktionskurser der udbydes, beskrivelsen af det faglige indhold samt praktiske oplysninger om mødetid, transport mv. på de enkelte introkurser kan ses på https://brobygning.unoung.dk

Vejledning til at angive dine ønsker til introkursushold

Her finder du en vejledning til at angive hvilke introkursushold, du helst vil tilmeldes.

Videoklip

Her kan du se nogle videoklip fra de fagområder, du kan vælge, når du skal på Introkursus.

Scroll to top