Erhvervsklassen

I Erhvervsklassen består din skoleuge af 2 dage i praktik, 2 dage med almindelig skoleundervisning og 1 dag med fysiske aktiviteter, vejledning m.v.

I praktikken er du ude at arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, f.eks. som tømrer, social- og sundhedsassistent, butiksassistent eller mekaniker. Praktikken er ulønnet, men giver dig erfaring, viden og kontakter inden for faget. Læs mere om praktik.

Du har et begrænset skema med fagene dansk, matematik og engelsk. Det er også disse fag, du kommer til afgangsprøve i ved slutningen af 9. klasse.

Det begrænsede skema gør, at du med et afgangsbevis fra Erhvervsklassen ikke umiddelbart kan optages på de gymnasiale uddannelser.

Til gengæld er Erhvervsklassen en oplagt vej at gå, hvis du regner med at ville søge ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Man skal visiteres til Erhvervsklassen. Tænker du , at det kunne være en god mulighed for dig, så kontakt vejlederen på din skole for en snak om mulighederne.

Læs mere om Erhvervsklassen

Scroll to top