Brobygning 9. – 10. klasse

9. kl. – Frivillig brobygning

Er du ved afslutningen af 8. klasse ikke vurderet uddannelsesparat får du tilbud om at deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 9. klasse. Det samme gælder dig, som er uddannelsesparat, men stadig er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse.

10. kl. – Obligatorisk og frivillig brobygning

Går du i 10. klasse skal du deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til 5 ugers brobygning. Du kan også få hjælp til forløb, hvor brobygningen kombineres med ulønnet praktik, som har et uddannelsesperspektiv.

Hvis din obligatoriske brobygning er på STX/HF, skal du også i brobygning på en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX) eller på en erhvervsuddannelse (EUD).

Formålet med brobygningsforløb er at

  • du bliver afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse
  • du udvikler dine faglige og personlige kompetencer
  • du bliver motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Brobygning giver dig mulighed for

  • selv at opleve skole/studieformen på uddannelsesstedet
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø mm.
  • at møde elever og lærere på stedet
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • For 10. klasse: at få oplysninger, som eleven kan bruge i sin obligatoriske selvvalgte opgave (OSO)
  • at opnå merit for et eller flere kurser i enkelte tilfælde.

Forløbene varer typisk 4 – 5 dage.

Gennemførte brobygnings- og praktikforløb skrives på din uddannelsesplan.

Tal med vejlederen på din på skole om dine muligheder for brobygning.

Scroll to top