Vejledning og fremtiden

Ét af vejledningens genstandsfelter er fremtiden; Fremtidens muligheder, fremtidens behov, fremtidens kompetencer, fremtidens unge og vejledningens egen rolle i fremtiden.

Med afsæt i en fremtid, som fremstår mere og mere usikker, tog UU DANMARK i august 2018 initiativ til at nedsætte en tænketank, der skulle udarbejde en motivation for, at den nuværende eller kommende regering kan igangsætte et nationalt rammearbejde, som skal repositionere den professionelle vejledning, så den matcher behovene i ”fremtidens fremtid”. Begrebet har vi lånt fra Niels Åkerstrøm Andersen og Justine Grønbæk Pors fra CBS, som med ”fremtidens fremtid” rammesætter en udvikling, hvor fremtiden er en ubekendt faktor, og hvor forandrings hastigheden accelererer, hvilket gør det nærmest umuligt at forestille sig fremtiden, endsige formulere strategier til den. Det handler snarere om at forberede sig på det uventede.

Reformer på samfundets præmisser
Ud over usikkerheden om fremtiden, var en væsentlig motivation for at nedsætte tænketanken, den række af reformer, som siden 2011 har rullet ud over uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Fælles for reformerne er, at de alle har til formål at mobilisere uddannelsespotentialet, arbejdskraften, økonomien, produktionen og teknologien, så Danmark kan stå så stærkt som muligt i den internationale konkurrence.

Reformerne fokuserer på eksamen, karakterer, kriterier for at være uddannelsesparat, adgangskrav, sanktioner, målgruppevurderinger, tid, dokumentation og forskellige typer af uddannelses- og jobplaner. Reformerne er alle indgået på samfundets præmisser og glemte helt at tænke de unges behov med. Det efterlod et stadig stigende antal unge med stress, usikkerhed og ondt i livet. De unge efterspørger blandt andet hjælp til at finde egne styrker, viden om uddannelsessystemets muligheder og krav og sammenhænge mellem uddannelser og job.

Fold vejledningens potentiale ud
Vi inviterede de unge selv, dem der vil noget med de unge, og dem der ved noget om de unge til at udarbejde motivationen for et nationalt rammearbejde, som skal repositionere vejledningen. Vi har haft et historisk blik på vejledningen, et internationalt blik og et forskningsblik. Vi har hørt fra praktikere i både UU, Studievalg Danmark, eVejledningen og VEU. Endelig har vi hørt om fremtidens kompetencer – firedimensional uddannelse.

Tænketankens anbefalinger er nu klar, og du kan hente dem her. De unges behov og samfundets behov er ikke modsætninger, men mange unge føler de uddannes som en arbejdskraft mere end til det liv, de ønsker sig. Tænketanken peger på en repositionering af vejledningen, sådan at dens fulde potentiale foldes ud til fælles gavn for unge, voksne og samfundet.

Det er et stærkt dokument vi står med. Stærkt fordi det er et fælles produkt, som er skabt i et samarbejde mellem eksperter og forskere på feltet, en række markante organisationer og ikke mindst de unge selv. Dokumentet er fælles eje og nu går det politiske arbejde i gang, og det glæder vi os til.

Og glem så ikke UU DANMARKs årskonference, hvor du kan høre mere og møde deltagere fra tænketanken, ligesom du får rig mulighed for at træne fremtidssansen. Se programmet og tilmeld dig her.

Scroll to top