UUV KØGE BUGT Afslutningskonference

Velkommen til afslutningskonference i UUV.

Vi vil sætte punktum for 15 års samarbejde mellem de fire kommuner i UUV – Greve, Solrød, Køge og Stevns. Der vil være et kort tilbagekig, men vi ønsker mest at se frem mod det tværfaglige samarbejde i de nye Kommunale Ungeindsatser i Køge Bugt.
Fremtiden er lige om hjørnet, og vi ønsker at stå stærke og klar til at løfte de spændende udfordringer den nærmeste tid byder os inden for organisationer, uddannelser, arbejdsmarked og de generelle samfundstendenser.
To skarpe oplægsholdere vil give bud på fremtidens løsninger.
Klaus Majgaard vil kaste et blik på vejledningsprofessionen i det fremtidige tværfaglige samarbejde i KUI.
Fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard vil give et indblik i Fremtidssansen, en ny egenskab der bliver essentiel for alle, der vil navigere i fremtiden.
Vi har inviteret nogle af de lokale uddannelsesledere fra Køge Bugt til en dialog om uddannelsesindsatsen set i forhold til nye nationale politiske målsætninger.
Vi har ligeledes inviteret lokale politikere fra de fire kommuner til dialog om uddannelsesindsatsen og målet om at få alle i uddannelse eller arbejde inden det 25. år – hvordan tackler vi opgaven lokalt?
Christel Jørgensen, Souschef i UUV, vil præsentere de faktuelle tal og statistikker over de unges uddannelsesvalg, herunder enkelte nedslag fra dette års Tal på vejen 2019.
Vel mødt!
UUV Køge Bugt

Program
Fredag 14. juni 2019:
08.00 – 08.30: Kaffe, te og morgenbrød
08.30 – 08.55: Velkomst! Introduktion til dagen samt et kort tilbagekig og et fast blik på fremtiden.
/Centerleder Mark Jensen, UUV
08.55 – 09.55: Uddannelsesvejledning i nye konstellationer: spændingsfelter og strategier
Uddannelsesvejledningen er på vej til at finde nye placeringer og roller i den sammenhængende kommunale ungeindsats. Når vejledningen skal indgå i nye konstellationer og samspil, er der en række spændingsfelter, som bliver mere tydelige: Hvad mener vi med vejledning - og hvordan spiller den sammen med andre opgaver i f.eks. skoler og jobcentre? Hvordan træffer vi beslutninger? Hvordan varetages faglige interesser og særsynspunkter? Og hvad bliver vi til som professionelle? Oplægget undersøger spændingsfelterne og viser, hvordan de kan danne afsæt for konflikter, men også for udvikling og forbedringer.
/Klaus Majgaard, Underviser og rådgiver i offentlig styring og ledelse
09.55 – 10.25: Dialog om den kommunale udfordring der er i målsætningen om at have særligt fokus på unge, der ikke er i gang med uddannelse eller job og samtidigt hermed være opmærksom på den store gruppe, der både skal udfordres i deres valg samt fastholdes i uddannelse?
Morten Dahlin, formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget i Greve Kommune
Pernille Sylvest formand for Børneudvalget i Køge Kommune
Thomas Overgaard, kommunalbestyrelsesmedlem i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme udvalget, Stevns Kommune
Kim Sunesen formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune
10.25 – 10.45: Pause
10.45 – 11.15: Statistik over unges uddannelsesvalg samt enkelte nedslag i Tal på Vejen for 2019
/Christel Jørgensen, souschef i UUV og næstformand i UU DANMARK
11.15 - 11.45: Dialog om uddannelsesindsatsen set i forhold til nye nationale politiske målsætninger samt det lokale uddannelsessamarbejde i den nye fremtid med KUI.
Direktør John Normann, EUC Sjælland
Rektor Mette Trangbæk Hammer, Greve gym
Uddannelseschef Hans Severinsen, Køge Handelsskole
Uddannelseschef Jesper Borresen Hansen, ZBC Campus Køge
11.45 – 12.55: Vi vejleder til en fremtid vi ikke kender, hvorfor der er brug for ”Fremtidssansen”
I dette oplæg vil Henrik Good Hovgaard give et indblik i Fremtidssansen, en ny egenskab der bliver essentiel for alle der vil navigere i fremtiden. Vi skal bruge fremtiden til at få nye perspektiver på fremtidens unge, de egenskaber de skal mestre og den verden, de kommer til at leve i.
/Henrik Good Hovgaard
12.55 – 13.00: Tak for i dag og for denne gang! /Centerleder Mark Jensen
13.00 – 14.00: Frokost

Scroll to top