UU Danmark: Vejledningen skal udvikles, ikke afvikles

Forhandlingerne om en reform af de forberedende tilbud er i fuld gang. Som et indspark i debatten er UU Danmark for nyligt kommet med udspillet ’En sammenhængende og motiverende udskoling’, som har fokus på, hvordan der kan skabes sammenhæng i udskolingen. 

INTERVIEW:
Formanden for UU Danmark, Mark Jensen, følger tæt de forhandlinger, som politikerne lige nu er i gang med om en ny reform af de forberedende tilbud.

”Vores håb er, at forhandlinger vil resultere i en fortsat udvikling af en professionel vejledning her i landet, så de unge, særligt de udsatte unge, sikres den bedste mulige overgang fra grundskolen til en ungdomsuddannelse eller til et job,” siger Mark Jensen, som udover at være formand for UU Danmark er centerleder i UUV Køge Bugt.

Hele spørgsmålet om, hvordan ungeindsatsen skal organiseres, og hvordan vejledningen skal placeres som fagprofession er oppe at vende nu, hvor politikerne er i gang med forhandlingerne om en ny indsats for de ca. 50.000 unge under 25 år, som hverken er ved at tage en ungdomsuddannelse eller er i job. Med et udspil til en reform af de forberedende tilbud ’Tro på dig selv – det gør vi’ lægger regeringsudspillet blandt andet op til en ’ny kommunal ungeindsats’, som skal understøtte en sammenhængende kommunal indsats i overgangen fra folkeskole til videre uddannelse og arbejdsmarkedet – og her ønsker man fra regeringens side ét samlet kommunalt ansvar for de unge.

Tilbage i februar i år afleverede en ekspertgruppe en række anbefalinger ’Bedre veje til en ungdomsuddannelse’ til politikerne.

UU som en central tværfaglig samarbejdspartner
Et af punkterne i regeringsudspillet er at samle UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) SSP (skole, socialforvaltning, politi), PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), SPS (specialpædagogisk støtte) samt turboforløb og misbrugsindsats under én kommunal ledelse – det vil i så fald betyde, at UU centrene nedlægges, og de aktiviteter, der i dag er i UU, skal placeres et andet sted.

”Vi håber, at man vil stå fast på en kommunal samlet indsats, men med respekt for UU og med respekt for, at UU centrene skal bestå på lige fod med de andre kommunale enheder, der skal indgå i det tværfaglige samarbejde. Vi ønsker alle nuværende organisationer opretholdt, inklusive UU-centrene. Siden 2004 har UU udviklet sig til en central tværfaglig samarbejdspartner for både elever, skoleledelse og lærere,” siger Mark Jensen, som hæfter sig ved, at der er behov for at UU-vejledningen fortsat er en central brik i uddannelsessystemet.

”I stedet for at nedlægge UU centrene, bør man bygge videre på, at de unge kan komme til os uden at være en klient i et system, og at vi kan være med til at ’opfange’ den unge, inden han eller hun dropper ud af en uddannelse eller lige efter.”

 

UU Danmark ønsker også, at man overlader det til kommunerne selv at bestemme, hvordan ungeindsatsen skal være organiseret.

”Den indsats, der skal leveres i Vestjylland er ikke nødvendigvis den samme som den mest optimale indsats på Fyn eller i København – nogle steder i landet er der fx rigtig langt til uddannelsestilbuddene. Det er vigtigt, at man stikker en finger i jorden og kigger på de lokale forhold,” siger Mark Jensen.

Sammenhæng og overblik – ja tak
UU Danmark er enig i, at der er behov for en mere sammenhængende udskoling. De er også optaget af, at der er behov for et mere overskueligt tilbud for de unge. Derfor er UU Danmark for nylig kommet med udspillet ’En sammenhængende og motiverende udskoling’, hvor der er fokus på, hvordan der bedst kan skabes sammenhæng og motivation i udskolingen.

UU Danmark peger på syv fokuspunkter:
Fra fire planer til én plan (UU Danmark ønsker kun én udskolingsplan, der skal kombinere/erstatte elevplanen, uddannelsesplanen, handleplanen for de ikke uddannelsesparate samt studievalgsportofolien).
•Fra vurdering til evaluering (UU Danmark ønsker om at vende vurderingen til en evaluering, så der ses på den unges ressourcer og ønsker frem for en vurdering som ’ikke uddannelsesparat’.
•Sammenhæng og mening er fundamentet for motivation
•Fokus på praktisk læring og praktiske færdigheder
•Karrierelæring ind i skolen
•Alle skal have ret til personlig vejledning
•UU vejledningen skal fastholdes som organisation og tværsektoriel katalysator for de unge

Ledelse af vejledningsområdet
”Der er behov for mere struktur og sammenhæng i tilbuddene, og der er behov for mere gennemsigtighed i vejledningssystemet, så det er klart for den unge, hvem han eller hun skal henvende sig til for at få hjælp, og så der fx kun er én udskolingsplan frem for fire.”

UU Danmark hæfter sig også ved, at vejledningen forsat bør være sektor- og institutionsuafhængig.

”Sektor- og institutionsuafhængighed er en nødvendighed i dag, hvor uddannelsessystemet bliver mere og mere komplekst, og hvor der er mange forskellige uddannelsestilbud, som tilbydes på et uddannelsesmarked hvor tilgang af elever ofte er lig med succes for den enkelte uddannelsesinstitution .”

Alt sammen kræver det en dygtig og stærk ledelse, mener Mark Jensen:

”Der er brug for en stærk ledelse af UU-centrene som kan sætte retningen for, at den enkelte unge kan få vejledning og hjælp til at skabe klarhed over mulighederne og dermed kan tage sit uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. En ledelse, som kan fastholde fagligheden og sætte udvikling i centrum, og som kan knytte an til det samarbejde, som både foregår i og uden for kommunen.”

se pressemeddelelsen her 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top