UU DANMARK får ny næstformand

I forbindelse med UU DANMARKS årskonference og generalforsamling er Christel Jørgensen blevet valgt som ny næstformand i stedet for Søren Elnebo Lau, som er blevet direktør for FGU-skolen Øst. Formand Anders Ladegaard var ikke på valg.

Det var en oplagt forsamling, der tog imod sin nye næstformand Christel Jørgensen. Anders Ladegaard, glædede sig over valget af Christel Jørgensen, som han betegnede som én blandt den lille håndfuld mennesker i Danmark, som ved mest om, hvordan forskellige IT-systemer på tværs af uddannelsesinstitutioner og kommuner fungerer. Det bliver nemlig en prioriteret opgave for UU DANMARK at hjælpe de kommunale ungeindsatser med at få en stærk, valid og datadrevet indsats, sådan at vi kan lykkes sammen med de unge og realisere de nye politiske målsætninger.

”Christel har samtidig en solid erfaring fra et stort og veldrevet UU center, så hun er et stærkt kort, og jeg glæder mig meget til samarbejdet”.

UU DANMARK og KL er indgået i et tæt samarbejde om, hvordan kommunernes UU Centre og/eller kommunale ungeindsatser fremadrettet kan støttes i en stor og kompleks opgave, hvor de skal blive bedre til at koordinere uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i én uddannelsesplan for alle unge.

UU centrene har gennem en årrække bevæget sig på tværs i de kommunale søjler. Den erfaring og professionalisme UU centrene har opbygget er yderst værdifuld, og det er helt afgørende at den bliver sat i anvendelse i alle kommunerne. Det vil UU DANMARK og KL arbejde for i fællesskab.

Fokus på ALLE unge
Anders Ladegaard påpegede, at en anden vigtig opgave i det kommende år, bliver at fastholde et fokus på at alle unge skal have en uddannelsesplan, når de forlader 9. klasse, uagtet om de er uddannelsesparate eller ej.

Det er med andre ord vigtigt at holde fast i, at ALLE unge skal have god og solid vejledning. De intentioner skinner også igennem i den politiske aftale:”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelse til fremtiden” og i endnu højere grad i regeringens udspil: ”Mod på livet – vejene til uddannelse og Job.”

UU DANMARK har en klar forventning om at sidde med ved bordet, når et ekspertudvalg skal designe fremtidens vejledning. Her er det i sig selv et stærkt afsæt, at UU DANMARK sammen med de unge, en række eksperter og en række store organisationer har haft en Tænketank, hvor der i fællesskab er udarbejdet en række klare anbefalinger til at repositionere vejlederprofessionen og vejledningens opgaver.

Det er i sprækkerne vi finder åbninger til den faglige dialog
Christel Jørgensen takkede for tilliden og understregede, at vejledning også fremadrettet skal spille en rolle. Derfor ser hun frem til arbejdet med UU DANMARK, både med bestyrelsen men lige så vigtigt arbejdet med alle de gode samarbejdspartnere i vejledningslandskabet. Christel Jørgensen ser store muligheder i at bringe UU centrene og UU DANMARKs erfaringer på dette område med ind i de lokale kommunale ungeindsatser. Her kommer vejledning og den datadrevne vejledning også til at spille en rolle.
Christel påpegede, at den vejledningsfaglighed, der igennem en stribe år er blevet arbejdet med, og som UU DANMARK har rammesat, skal stå sin prøve ude i den virkelige verden og arbejde endnu tættere sammen med andre fagligheder.

”Det kan vi godt – for vi er godt fagligt funderet, og så har vi vejlederens nysgerrighed til at være nysgerrige på de andre fagligheder i den tværgående indsats, hvor vi har brug for hinanden, og de unge har brug for, at der er sammenhæng.”

Ifølge Christel er det ikke nok kun at tænke vejledningen ind hos de unge. Nu skal vejledningsfagligheden også tænkes ind i alle sprækker i de kommunale ungeindsatser.

Det er i sprækkerne, vi finder åbningerne til den faglige dialog med den unge i centrum. Det er her vi skal bruge de åbne og nysgerrige spørgsmål, så den tværfaglige indsats bliver god og sammenhængende for den unge.”

Foran ligger et stykke arbejde med UU DANMARK. Både med Tænketanken som sætter nye standarder og for UU DANMARKs fremtid, sagde Christel Jørgensen, der glæder sig til den proces og er sikker på, at hun og Anders Ladegaard bliver et godt makkerpar til at sikre, at vejledningen fortsat spiller en rolle og bliver sat på dagordnen – nationalt, regionalt og kommunalt.

Jeg vil også gå til opgaven med en vis ydmyghed – det er meget dygtige folk der før har passet den post. Jeg vil samtidig arbejde engageret og positivt og give den fuld gas så unge i Danmark fortsat møder professionelle vejledere, der vil de unge og som har den faglige rygsæk med.”

Ifølge Anders Ladegaard er det tydeligt, at et nyt paradigme er under udvikling. Paradigmet ser ikke verden som en stor maskine, der kan skilles ad, men tværtimod som et netværk. Der tegner sig et holistisk verdenssyn, der ser verden som et integreret hele snarere end en samling af uafhængige dele. Det kalder på en vejledningstilgang, som hjælper unge og voksne med at identificere og formulere egne ønsker, behov, interesser, forudsætninger og kompetencer. En tilgang, hvor vejledningen hjælper mennesker med at designe et fremtidsperspektiv for uddannelse og arbejde, som kilder i maven.

Scroll to top