Ungecentrum i positiv dialog med konsulenter fra Undervisningsministeriet om EUD indsatsen

Læringskonsulenterne Rikke Marie Mattsson og Ida Andrén Hagmayer, BUVM, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, besøgte mandag den 9. marts Ungecentrum i Køge, til en dialog og en orientering om arbejdet med erhvervsuddannelsesmålsætningen i Køge. Besøget sluttede på Holmebækskolen, hvor skoleleder Vinni Christophersen bød velkommen til en dialog med skolen om udskoling.
Leder af Ungecentrum Christel Jørgensen præsenterede den nye kommunale ungeindsatsorganisation i Køge, som stadig er under implementering. Ungecentrum består af jobcenterets ungeindsats, familieafdelingens indsats fra 14 år og opefter og ungdommens uddannelsesvejledning. De tre afdelinger udgør samlet Ungecentrum, der ligger i Ølbycenteret nr. 53, Køge.
Leder af Ungecentrum Christel Jørgensen præsenterede ministeriets konsulenter for den lokale EUD indsats
Afdelingsleder Mark Jensen, UUV, præsenterede bl.a. to spil – Gæt et job og Klar PARAT - som vejlederne havde udviklet lokalt til EUD undervisningen på skolerne

Christel Jørgensen præsenterede desuden Campus Samarbejdet i Køge og omegn, der udgøres af bl.a. 8 uddannelsesinstitutioner med mere end 40 uddannelsestilbud og med ca. 4.300 elever. De største uddannelsesinstitutioner er Køge Handelsskole, Køge Gymnasium, EUC Sjælland, ZBC, Erhvervsakademiet, VUC og FGU Midt – Øst.

Et godt samarbejde mellem Ungecentrum og skoleafdelingen omkring de tre projekter:

 • Iværksættermesse (projekt for alle 7. klasser i Køge)
 • Link lidt lettere (til lokale erhvervsvirksomheder)
 • Hænderne fulde af EUD (projekt på Campus for udskolingslærere og vejledere med EUD på Campus)

Blev præsenteret for læringskonsulenterne. Christel Jørgensen sluttede af med at præsentere det lokale arbejde frem mod EUD målsætningen i 2020 hvor 25% af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen og 2025 målet hvor tallet skal være 30%.

Siden vedtagelsen af EUD målsætningen på Christiansborg i 2014, er der arbejdet målrettet mod overgangen til EUD i Køge, og tallet er de sidste 5 år hævet fra 14,6% til sidste år 22,4%. Køges tal ligger 2,3% point over det nationale gennemsnit, men dog 2,6% point fra målsætningen på de 25% i indeværende år. Men alt i alt en udvikling vi kan være tilfredse med, sagde Christel Jørgensen

Besøget bød desuden på en præsentation af vejledningsindsatsen i skolen og samarbejdet mellem udskolingslærerne, UUV og de lokale ungdomsuddannelser på Campus Køge.

Ministeriets repræsentanter fortsatte besøget med en tur til Holmebækskolen, hvor skoleleder Vinni Christophersen sammen med 3 udskolingslærer og den lokale UUV vejleder Anette Håkonsen fortalte om vejlednings- og udskolingsindsatsen på Holmebækskolen i Køge

Besøgsprogram:

Kl. 10 Velkommen til Ungecentrum v. leder Christel Jørgensen, Ungecentrum, Køge Kommune
Kl. 10 1)    Orientering om KUI/Ungecentrums organisering i Køge Kommune og arbejdet med EUD målsætningen v. leder Christel Jørgensen, Ungecentrum:

 • Ungecentrum – KUI i Køge Kommune<//li>
 • Campus Køge-samarbejdet
 • EUD målsætningen i Køge og de andre målsætninger
 • Samarbejde med skoleafdelingen om projekter:

a)    Link lidt lettere
b)    Iværksættermesse
c)    Hænderne fulde af EUD/EUX
Dialog

Kl. 10,45 UUV – Ungdommens Uddannelsesvejledning en del af Ungecentrum v. afdelingsleder Mark Jensen, og vejleder Anette Håkonsen, UUV

Spiludvikling:

Klar Parat – om UPV: https://www.uuv.dk/materialer-kurser-m-m/uddannelse-og-job-undervisning/klar-parat-et-spil-om-uddannelsesparathed/

Gæt et job: https://www.uuv.dk/gaet-et-job-et-udskolingsspil-til-8-10-klasse/

 • Test dig selv – et tilbud til elever 8. – 9. klasse: Lokalt Køge Bugt tilbud om branchepraktik til dygtige elever i 8. og 9. klasse, der vil undersøge job- og uddannelsesmulighederne i industrien. Tjek: https://www.uuv.dk/test-dig-selv-2019/
 • Vejledningsaktiviteter 7. – 10. klasse:

a)    Erhvervsdag for 7. årgang i samarbejde med Campus
b)    Skills stafet 1 dag på Campus for 8. årgang
c)    Introforløb 2 x 2 dage for 8. årgang
d)    Erhvervspraktik 9. årgang
e)    Brobygning 9. – 10. årgang
f)     UPV projekter for 7., 8. og 9. klasse (skoletræt, film og Test dig selv”
g)    Tjek på Fremtiden – www.tjekpaafremtiden.dk

 • Ung til Ung vejledning v. Anette Håkonsen, UUV

Omtale af opstartsmøde for Ungeguiderne: https://www.uuv.dk/ungeguider-klaedes-paa-til-skolebesoeg/

Omtale af arrangement den 19.11.2019: https://www.uuv.dk/flot-foraeldreopbakning/

Dialog

Kl. 11,30 Den virksomhedsrettede (Jobcenter) indsats i Ungecentrum med fokus på EUD målsætningen v. virksomhedskonsulent Martin Holtoug.

Om virksomhedskonsulenternes fokus er EUD målsætningen.

 • Voksenlærlinge
 • Unge på uddannelseshjælp og deres EUD muligheder
 • Et par konkrete eksempler

Dilalog

Kl. 12 Frokost på Ungecentrum
Kl. 12,45 Afgang til Holmebækskolen, Pogebanken 9, 4681 Herfølge
13,15 – 15 Dialog på Holmebækskolen v. afdelingsleder Marianne Eberhardt 56676783/ 40177081 mail [email protected] )

Medvirkende: skoleledelse v. afdelingsleder Marianne Eberhardt og skoleleder Vinni Christophersen, lærere med fra 7.,8. og 9. årgang: Joan Petersen, Rikke Hansen og Julie Ivanoff og UUV vejleder Anette Håkonsen.

Stikord: UPV, Uddannelse og Job, Udskoling, Overgang, individuel og kollektiv vejledning konkrete aktiviteter på skolen, samarbejde med de lokale erhvervsuddannelser (ZBC, Køge Handelsskole og EUC Sjælland) om undervisningstilbud, konkret om arbejdet med Uddannelse og Job.

Dialog

Scroll to top
%d bloggers like this: