Unge vælger 10. klasse for at blive klar til uddannelse

De unge betragter 10. klasse som en mulighed for at tænke sig om og forberede sig til en ungdomsuddannelse. De færreste unge, der vil i 10. klasse, ønsker dog at gå videre på en erhvervsuddannelse, viser ny undersøgelse.

Mange unge tager et ekstra år i skolen for at blive mere klar til det, der venter bagefter, viser en ny undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet.

Undersøgelsen konkluderer, at unge, der vælger 10. klasse, generelt oplever flere udfordringer i forhold til at gå i skole og er mere usikre over at skulle vælge ungdomsuddannelse.

Eleverne i 10. klasse er fx ofte mere skoletrætte end de unge, der fortsætter i gymnasiet, og de ved mindre om, hvad de er gode til, og hvilke uddannelser der kunne passe godt til dem.

Velovervejet valg
Valget af 10. klasse er ofte velovervejet, fortæller områdechef Camilla Hutters fra EVA:

”Mange unge betragter 10. klasse som en mulighed for at forberede sig fagligt eller personligt og fx dygtiggøre sig eller blive modne nok til at starte på en ungdomsuddannelse. De unge forventer, at 10. klasse kan gøre dem ’mere klar’, og især de unge, der skal i 10. klasse på en efterskole, ser efterskolen som et sted, hvor de kan dyrke interesser og afprøve nye sider af sig selv.”

De fleste vil videre i gymnasiet 
Langt de fleste af de unge, der har søgt i 10. klasse, regner med, at de skal videre i gymnasiet. Det siger 68 % af de unge, at de vil, og især blandt de unge, som går i 10. klasse på efterskole, ligger vejen mod gymnasiet klar.

Derimod er det kun 15 % af de unge, der har søgt ind i 10. klasse,der ønsker at søge ind på en erhvervs-uddannelse bagefter

”Der er ikke ret mange unge, der tænker 10. klasse som starten på en erhvervsuddannelse, men altså snarere som en mulighed for at forberede sig fagligt og personligt på gymnasiet og få en pause fra den skole, som mange er lidt trætte af,” siger Camilla Hutters.

”Det er vigtig viden i den kommende tid, når man i kølvandet på regeringens eud-udspil skal diskutere, hvordan vi får skabt et 10. klasses-tilbud, som både får flere til at overveje eud, men som samtidig er relevant for de unge,” afslutter Camilla Hutters.

FAKTA: Sådan har vi gjort 
Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 4407 9. klasses-elever i marts-maj 2018. Der indgår også data fra Danmarks Statistik. Desuden har EVA interviewet 26 elever med planer om et 10. skoleår.
Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 4407 9. klasses-elever i marts-maj 2018. Der indgår også data fra Danmarks Statistik. Desuden har EVA interviewet 26 elever med planer om et 10. skoleår.

Fakta: Halvdelen af de unge i EVA’s undersøgelse har svaret, at de har søgt et 10. skoleår efter 9. klasse.
De unge fordeler sig sådan:

63 % vil på efterskole
34 % vil i ordinær 10. klasse
3 % vil i 10. klasse på en erhvervsskole.

Scroll to top