Unge føler tidligt pres over valg af uddannelse

Eleverne i 8. klasse tænker meget over deres kommende valg af uddannelse, og op mod halvdelen oplever det som et stort pres at skulle vælge, hvad de skal. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Ingeniør, kok eller noget med mennesker? Allerede fra 8. klasse fylder tanken om det kommende uddannelses- og jobvalg rigtig meget for de unge.

I undersøgelsen siger 66 % af de unge, at de synes, det er spændende at tænke over, hvad de skal, men 44 % oplever, at det er et stort pres at skulle vælge uddannelse. Især de unge, som ikke er sikre på, hvad de interesserer sig for og er gode til, føler sig pressede over valget. Samtidig oplever 26 % af de unge, at de ikke får den hjælp, som de har brug for.

”De unge er tidligt meget bevidste om det uddannelsesvalg, der venter dem, og de gør sig mange tanker om, hvad de vil. Bagsiden af medaljen er, at vi ser så mange unge opleve det som en stressfaktor, siger chefkonsulent Anne Sophie Madsen, som står bag undersøgelsen.

Savner hjælp

Hver fjerde elev i 8. klasse oplever ikke at få den hjælp, de har brug for, for at kunne vælge, hvad de skal efter skolen. Behovet for hjælp hænger ikke sammen med den unges sociale baggrund, men handler i højere grad om den viden, den unge har om uddannelsessystemet, og om hvor ofte hun eller han taler med sine forældre om uddannelse og arbejde.

Det er generelt hos forældrene, de unge henter gode råd og inspiration til valg af uddannelse. Men det er ikke flere snakke med mor og far, de unge selv ønsker sig. I stedet efterlyser de flere besøg på ungdomsuddannelser og virksomheder og mere praktik.

”De unge vil gerne selv ud og snuse til virkeligheden for at finde ud af, hvad de vil og kan, og det understreger vigtigheden af, at de elementer prioriteres i udskolingen. Men undersøgelsen giver også generelt anledning til, at man diskuterer skolens og vejledningens rolle over for den brede gruppe af unge i grundskolen, der aktuelt er meget afhængige af forældrenes engagement i valgprocessen,” understreger Anne Sophie Madsen.

Sådan har vi gjort

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 5397 elever i 8. klasse gennemført marts-maj 2017, registerdata og 60 individuelle interviews med unge i 8. klasse. Undersøgelsen er første del i en fireårig forløbsundersøgelse, der følger de unge, der gik i 8. klasse i skoleåret 2016/17 frem til 2020.

Tal: Hvad tror de unge kan hjælpe til et bedre uddannelsesvalg?

39%: Flere besøg på ungdomsuddannelser
35 %: Mere praktik
29 %: Flere virksomhedsbesøg
21 % Flere personlige snakke med UU-vejlederen
17 % Flere snakke med forældrene.

Læs rapporten her.

Scroll to top