UNGDOMSUDDANNELSE

Erhvervsuddannelsen til buschauffør

Garanti for praktikplads og løn under hele uddannelsen
I samarbejde med busbranchen søger erhvervsskolen UCplus unge til ledige praktikpladser på erhvervsuddannelsen til buschauffør.

Informationsmøder i løbet af foråret og sommeren
UCplus afholder en række informationsmøder, hvor interesserede kan komme og høre om uddannelsen og få en personlig samtale med en vejleder fra skolen. Du kan også hente en folder om uddannelsen her

Der er infomøder på skolen:

26. maj kl. 17

Fakta

  • Erhvervsuddannelsen til buschauffør tager 1½ år og veksler mellem praktik og fire ophold på skole.
  • UCplus sørger for praktikplads, inden eleverne starter på uddannelsen. Det betyder, at eleven får elevløn på ca. 12.000 kr. om måneden allerede fra første dag på uddannelsen.

Uddannelsen starter september  2020.

Optagelseskrav

For at kunne tage erhvervsuddannelsen til buschauffør for unge inkl. et buskørekort er der nogle krav, der skal opfyldes.

  • Nul misbrugsproblemer – eleven må ikke have nogen former for misbrug.
  • Have godt helbred – eleven må ikke lide af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden i kørslen.
  • 21-25 år – eleven skal fylde 21 år senest i januar 2021 for lovligt at kunne tage buskørekortet, der er en obligatorisk del af uddannelsen. Er eleven over 25 år, skal vedkommende tage erhvervsuddannelse for voksne. Kontakt os for at høre mere.

Derudover er det en fordel at have kørekort til almindelig bil og en vis kørselsrutine

Scroll to top