Ultimo Marts

Velkommen til marts

Der er travlt på skoler, i mange hjem og i UUV Køge Bugt, hvor små 3.000 afgangselever skal ansøge om optagelse på en ungdomsuddannelse, til den nye FGU (Forberedende GrundUddannelse), til en STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse eller et år med orlov, arbejde eller noget helt andet. Det er altid en stor opgave at få alle ind i ”optagelsessystemet” og dermed videre til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Boss Ladies – Rethink your skills
UU-centrene i Region Sjælland havde den 18.2 besøg af projekt ’Boss Ladies’ på UU-ledermødet på UUV’s center i Køge:

Direktør Nina Groes (billedet) og pædagogisk konsulent Anne Sofie Høeg præsenterede projektet Boss Ladies for UU-lederne i Region Sjælland på møde i UUV’s center i Ølby.

Projekt Boss Ladies indeholder 4 aktiviteter:
•    Ambassadørbesøg i folkeskolen
•    Learning Labs for faglærere og UU-vejledere
•    Branchepraktik for piger i folkeskolen
•    Den omvendte rekrutteringsmodel
Projektet udrulles i første omgang her i Region Sjælland og har støtte fra en lang række erhvervsorganisationer. Man behøver bare tage på et besøg på en erhvervsskole eller en arbejdsplads for ved selvsyn at erfare, at vi har et ret kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark. Vejledningens opgave er, at brede mulighederne ud og matche de unges indsigt med udsigt. Vi ser derfor projektet som et positivt indspark, der bydes velkommen i Køge Bugt. Du kan læse mere om projektet længere nede i månedens Ultimo.

Velkommen til tidligere UU leder Søren Elnebo Lau, der nu er direktør for FGU-skolen Øst, der bl.a. omfatter Solrød og Greve

Det var et godt møde den 25.2. med direktøren for FGU Øst på UUV’s center. Margrethe, Anne og jeg havde en god dialog med Søren Elnebo Lau, den nye direktør for FGU Øst, og som tidligere var ledelseskollega som centerleder for UU Center Syd (Ishøj m.m.).

Søren glædede sig til samarbejdet med Greve og Solrød og så frem til at modtage tydelige og styrende målgruppevurderinger fra UUV, som FGU Øst kunne arbejde videre med.

Læs hele Ultimo Marts: her
Scroll to top