Ultimo maj 2020

UUV er klar med en hjælpende hånd i disse coronatider

Vi har registreret et langt lavere frafald blandt unge på ungdomsuddannelserne. UUV får meddelelse fra alle ungdomsuddannelser og arbejdspladser, så snart en unge har afbrudt eller forladt den valgte ungdomsuddannelse på gymnasie, HF eller erhvervsuddannelse/ EUX.

Den indførte distanceundervisning giver selvklart også en distance mellem uddannelsesinstitutionen og den enkelte unge. UUV vil gerne her gøre opmærksom på, at ungdomsuddannelser, der oplever unge, der er i bero med af afbryde deres ungdomsuddannelse, kan tage kontakt til de nye kommunale ungeindsatser, som kan iværksætte en vejledningssamtale eller en gå-tur med den unge, hvor den aktuelle situation kan blive vendt og mulighederne foldet ud. I Køge, Solrød og Stevns kontaktes UUV.

Vi skal opfordre uddannelsesvejlederne på ungdomsuddannelserne til i den aktuelle situation at være opmærksomme på denne mulighed, som virker meget oplagt i disse coranatider.

Unge efter grundskolen og op til det 25. år

På forsiden af www.uuv.dk kan du som ung, forældre, studievejleder, rektor, uddannelsesleder eller lærer finde dagens vejleder, der kan guide dig frem til rette vejleder, eller den rette person, som du skal tale med.
Alle kan bruge ”Find din vejleder”: https://ung.unoung.dk/find_vejleder.html som er et direkte opslag, der føre dig til netop din UUV-vejleder.

Grundskolens vejledere er på deres pladser

Alle elever i 8. – 10. klasse har fået en henvendelse fra deres UUV-vejleder på skolen, og alle elever der ikke er uddannelsesparate vil blive kontaktet. På alle skolers hjemmeside fremgår navn, telefonnummer og mail på den lokale UUV-vejleder på folkeskolen, privatskolen eller friskolen i Køge, Solrød og Stevns.

Undervisningssituationen er en helt anden for elever i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Alligevel skal vi alle gøre vores bedste for at holde de unge på sporet til en god overgang fra grundskole til 10. klasse eller til en ungdomsuddannelse. På ungdomsuddannelserne er målet at fastholde de unge, så uddannelsen gennemføres, selv om forholdene er meget anderledes og for nogle unge langt fra optimale.

Ungdom uddannelse og corona

Den norske social- og sundhedsminister Bent Høie brugte 3 minutters taletid på den norske regeringens pressekonference den 27.4. til at takke ungdommen for deres offer under corananedlukningen. Vi bringer herunder talen fra Bent Høies Facebook-konto som en anerkendelse af ungdommens bidrag til coronaindsatsen i Danmark.

Ungdommens UddannelsesVejledning – UUV – Køge Bugt

Køge – Solrød - Stevns

Scroll to top