Ultimo Juli

God sommer og tak for samarbejdet.

Kære alle.
Jeg tror vi alle ser frem til sommerferien, hvornår vi så end begynder på den. Det har været et år med store forandringer og to nye 3-bogsstavsforkortelser: KUI og FGU. Når vi vender tilbage efter sommerferien, har vi samtidig sagt farvel til en række små uddannelser og velkommen til den nye uddannelsesvej – den nye Forberedende Grunduddannelse(FGU). På kommunalt plan skyder nye Kommunale Ungecentre (KUI) frem, i hver af de fire kommuner i Køge Bugt.

Du kan regne med UUV i sommerferien

Fra uge 27 tril 32 (den 1.7. – 9.8.2019) har UUV åbent for alle fire kommuner (Greve kun til uge 31) på Ølbycenter 53, 1. sal.
UUV’s åbningstider er mandag – torsdag 8.30 – 15.00 og fredag 8.30 – 12.00.
I UUV’s vejledningscafé kan du møde en UUV vejleder fra kl. 10.00 – 15.00 mandag til torsdag. Vejledningscaféen i Ølbycenteret er eneste åbne vejledning i sommerperioden i Køge Bugt.

Optagelsesregler til ungdomsuddannelserne og UUV

På UUV’s afslutningskonference den 14.6. nævnede en uddannelsesleder, at man mindst skulle have en Phd for at kunne forstå optagelsesreglerne til ungdomsuddannelserne og ikke mindst til de gymnasiale uddannelser. Det er komplekst og med krav om, at man til eksamen kan præstere det nødvendige gennemsnit, betyder det en udsættelse af retskravet på optagelse for nogle, som så skal igennem en procedure der kan række til midt juli/august.. Som nævnt har UUV åbent hele sommerperioden og jeg ved, at mange ungdomsuddannelser også har åbnet længere ind i juli en vanligt. Jeg håber, vi får alle med! Optagelsesreglerne skulle da nødigt spærre for målet om Uddannelse Til Alle.

Test dig selv

På DI’s erhvervstræf i sidste måned lancere UUV vejleder Martin Larsen vores Test dig Selv projekt 2019/20. Projektet er et tilbud til uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse fra hele Køge Bugt. Unge der vil afprøve sig selv i forhold till en uddannelse i industrien, kan tilmelde sig hos deres lokale vejleder på skolen. Tjek projektet på: https://www.uuv.dk/test-dig-selv-2019/

Tak til Campus Køge for en helt fantastisk Tour Around den 17.6.

Hold op hvor sker der meget på Campus Køge og hvor er der mange uddannelsestilbud. UUV vejledere fra Stevns, Solrød og Køge fik info og syn for sagen ved korte rundvisninger og gode præcise infobaser på ZBC, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, Campus Koordinator og 10. kl. Campus Køge. Tak til Fie Jessen og alle andre gode studievejledere og mange andre, der stillede op og gave god information.

UUV’s afslutningskonference den 14.6. satte et punktum for noget gammelt og bød samtidig den nye vejlednings-og uddannelsesplatform velkommen

Gode kræfter i UUV har samlet konferencen op i en reportage fra dagen, som kan ses på link:
Tak til alle der medvirkede og ikke mindst til at alle gode samarbejdspartnere i det kommunale og fra uddannelsesverdenen som kikkede forbi.
Det har været 15 gode år med UUV Køge Bugt som vi kender det, nu ser vi frem mod det nye. Læs mere om konfrencen her

FGU målgruppevurdering og udarbejdelse af uddannelsesplaner til FGU

Hold da op, hvor har vi haft travlt i UUV med at målgruppevurdere og udarbejde uddannelsesplaner. Det er inden for kort tid, blevet til langt over 100 af slagsen. Stor tak til de to FGU direktører Tommy Sylvest og Søren Elnebo Lau for gode dialoger på vejen om planernes udformning og indhold.

Køge i land med KUI

Byrådet i Køge besluttede på møde den 25.6. rammerne for KUI i Køge, som bliver et samarbejde mellem Familieafdelingen (14 – 23 år), Jobcenterets Ungecenter (18 – 30 år) og UUV (14 – 30 år). De tre enheder bliver kernen i den kommunale indsats, der selvfølgelig rækker ud over nævnte organisationer og ind i uddannelsesverdenen. Placeringen bliver på UUV’s base i Ølbycenteret og der arbejdes frem mod en lancering i uge 43/2019. Indtil oktober vil de tre enheder udgøre Ungeindsatsen på de nuværende geografiske placeringer.

God sommer

Som tidligere nævnt fortsætter en lang række samarbejder mellem de fire Køge Bugt kommuner og der bliver alle steder et styrket samarbejde i det kommunale.
Vi skal lykkes med det nye og her er brug for positiv energi fra alle sider. Det er der og vi skal nok komme i mål.
Masser af hilsner

Mark Jensen

Centerleder, UUV Køge Bugt

Her kan du finde UUV på nettet

Køge: uuvkoege.dk
Greve: uuvgreve.dk 
Solrød: uuvsolrod.dk
Stevns: uuvstevns.dk

Du kan også stadig regne med www.uuv.dk 

Læs Ultimo Juli her: 

Scroll to top