Ultimo Februar

Uddannelse er svaret, men...

Vi er kommet godt igennem med budskabet om, at unge efter grundskolen skal vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, og vi er også lykkedes med det langt hen ad vejen her i Køge Bugt.
Selv om uddannelse er svaret, er det ikke altid lige nemt, for det at tage en ungdomsuddannelse kræver ressourcer, og hvis alle ressourcerne bruges på kærestesorger, forældrenes skilsmisse eller psykiske problemer, kan man komme ”bag efter i skolen” med lektier, viden eller i forhold til det sociale fællesskab på ungdomsuddannelsen.

Velkommen til støttende ressourcer
Køge Kommune har en psykologordning, som ligger her på UUV’s center, og den har vi som vejledere været glade for at kunne henvise til. Ordningen er for de 15-25 årige, der bor i Køge og som oplever, at noget er svært i livet, og at ”det ikke bare løser sig”. Sofie hedder psykologen, og hun har tavshedspligt og hun er god. Der kan læses om ordningen på www.koege.dk/ungepsykologen

På Campus Køge har det siden efteråret været en Campus Køge præst tilknyttet. Ordningen blev godkendt på et fælles ledelsesmøde for alle Campusmedlemmerne for nogle år siden, og i januar var jeg inviteret med til opfølgningsmøde med kommunens provst Jens Elkjær Petersen og Campus præst Nadia Dyhrberg-Krantz. Det var dejligt at høre Nadia fortælle om undervisning og dialog med elever om etiske og moralske emner og at hun bliver brugt – og opsøgt – af unge med kriser/sorg i forbindelse med kærester, familiebegivenheder og ensomhed. Nadia er en ressource som stilles til rådighed af folkekirken til alle unge på Campus. Nadia har kontor på UUV’s vejledningscafé i pavillonen der ligger ud til vejen mellem SOSU, EUC Sjælland og Køge Handelsskole.
Nadia er kommet godt i gang og kan kontaktes på mail: [email protected] eller mobil: 30 45 22 99.

Velkommen til nye ledere af ny FGU-uddannelsen i Køge Bugt
Tommy Sylvest, der er nyansat leder fra FGU-uddannelsen i det sydlige område, lagde vejen forbi UUV’s center på en tour-around til alle samarbejdspartnerne på Campus Køge den 23. januar. Vi havde en god snak med Tommy, og jeg er sikker på, at vi har en god og dygtig mand i spidsen for vores nye FGU-uddannelse i det sydlige. FGU Sjælland Midt-Øst dækker kommunerne Sorø, Ringsted, Faxe, Stevns og Køge.

Læs Ultimo Februar her:

Scroll to top