Ultimo februar 2020

Frem mod den 1.3.2020 er ca. 1.600 elever på vej gennem det nationale optagelsessystem – optagelse.dk – fra grundskolerne i Køge, Solrød og Stevns til ungdomsuddannelserne.

Det endelige valg i optagelse.dk er afslutningen på en lang proces med uddannelsesbesøg, kollektive vejledningsarrangementer, uddannelsesaftener, ung til ung møder og sidst her i januar hvor mange elever med deres forældre har besøgt den – eller de – ungdomsuddannelser som valget peger mod.

Nogle elever ser frem til skiftet, der måske har 10. klasse som en mellemstation, andre er knap så galde for at forlade stamklassen, som har udgjort det faste fundament i 10 år.

De fire hovedindgange til en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX) findes alle på Campus Køge og er:
•Kontor, handel og forretningsservice (fx butiksassistent)

•Omsorg, sundhed og pædagogik (fx sosu assistent)

•Byggeri, teknologi og transport (fx tømrer eller klejnsmed)

•Fødevarer, jordbrug og oplevelser (fx dyrepasser)

Der er også fire valgmuligheder til de gymnasiale uddannelser:
•Det almene gymnasie (fx Køge- eller Solrød gymnasium)

•Handelsgymnasiet (fx Køge Handelsskole)

•Det tekniske gymnasium (fx EUC Sjællands afdeling på Campus Køge)

•Højere Forberedelseseksamen (fx Køge- eller Solrød gymnasium)

Desuden vil nogle elever vælge den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) hvor der kan vælges mellem tre spor:
•Almen Grunduddannelse (AGU)

•Produktionsgrunduddannelse (PGU)

•Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Den forberedende grunduddannelse i Køge ligger på FGU skolen Midt – Øst, som har adresse på den tidligere produktionshøjskole, Klemmenstrupgård, der ligger på Klemmenstrupvej 25 i Køge.

I kommunerne Køge, Solrød og Stevns er der mulighed for både ”ikke parate-” og ”parate” elever at få en samtale med deres UUV vejleder om deres valg og eventuel omvalg i perioden fra marts til august.

En gennemført ungdomsuddannelse er en god garanti for tilknytning til arbejdsmarkedet og som mulighed for at bygge videre på med andre uddannelser livet igennem.

Ungecentrum/ UUV

Køge Bugt
Læs mere

Scroll to top
%d bloggers like this: