Ultimo December

Kære alle samarbejdspartnere
En varm julehilsen til alle der sammen med UUV og nu Ungecentrum har bidraget til en stærk vejledning og ungeindsats for unge i Køge Bugt. Der er et stærkt fællesskab omkring Campus Køge, med et fælles mål om at flere unge skal i uddannelse og senere i job. Fællesskabet omkring Campus Køge styrkes i disse år og det betyder en bedre og bedre fælles indsats for de unge. I august åbnede FGU Midt- og Østsjælland dørene med hovedinstitution i Køge samt skoler i Ringsted og Faxe. Velkommen til samarbejdet og tak for gode og udviklende dialoger i løbet af efteråret. Der har været startvanskeligheder, men jeg fornemmer, at vi er på rette spor og har en fælles mission omkring målgruppen. Det bliver et stærkt samarbejde, som jeg forventer mig meget af.
Ungeindsatserne i kommunerne ”rykker sammen i bussen”, hvilket betyder, at der for unge i kommunerne kommer mere sammenhæng i indsatsen og at vi kan gøre det bedre for de unge. I Køge kommune er det blevet til Ungecentrum hvor UUV, Ungecenteret og Familiecenteret +14 år er samlet på Ølbycenter 53-55. Det er et nyt kraftcenter i ungeindsatsen i Køge – vi er lige gået i gang, men er godt på vej. Tak til alle der kiggede forbi til åbningen af Ungecentrum og til jer som nysgerrigt og interesseret kigger forbi til en kaffe og dialog om arbejdet med unge. Ungeindsatsen er alle aktører i kommunen der arbejder med unge og dem rækker Ungecentrum ud til, så vi sikrer at der arbejdes i samme retning omkring de unge. Jeg glæder mig til 2020, hvor vi finder vores ben i Ungecentrum og de unge mærker en forskel i indsatsen.
Under UUV paraplyen er der vejledningssamarbejde med Solrød og Stevns omkring vejledningen og der gennemføres fortsat projekter i samarbejde mellem kommunerne i Køge Bugt hvor også Greve er med. I november er der bl.a. gennemført 8 store Ung til Ung arrangementer for 8. kl. elever og forældre på områdets ungdomsuddannelser.
Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle.
Christel Jørgensen, leder af Ungecentrum

Fra UU DANMARK til EUK
Tak til UU DANMARKS formandsskab Anders Ladegaard og Christel Jørgensen og sekretariatsleder Pia Vigh for en vemodig, men fremadsynet, sidste generalforsamling i UU DANMARK fredag den 22.11.2019 hos UU København. Tak til Anders Ladegaard for et flot, morsomt og tankevækkende tilbageblik på den fælles UU vejledningsforenings historie og for med mod og dygtighed at føre vejledningen ind i den nye Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK i KL). Alle ser frem til samarbejdet i det nye fælles.
Efter generalforsamlingen deltog alle UU ledere i et velkomstarrangement i KL’s bygning hvor kontorchef i KL Peter Pannula Toft bød velkommen til det nye samarbejde og så frem til, at få UUDK’s medarbejdere med ind i den nye enhed i KL.
God positiv stemning med en varm velkomst fra KL, der lover godt for den nye enhed EUK, som ser dagens lys i det nye år.
Link til pressemeddelelse fra UU DANMARK: Klik her

Scroll to top