Ultimo august

Velkommen tilbage efter sommerferie

Kære alle
Ny skolestart for mange unge. Nervøse, nysgerrige forventningsfulde møder mange unge ind på den valgte ungdomsuddannelse og her er det vigtigt at depechen fra grundskolen modtages på ungdomsuddannelsen, så tryghed og godt kammeratskab bliver omgivelsen, der sikre den faglige fordybelse og udvikling på den valgte ungdomsuddannelse.
Held og lykke herfra til ungdomsuddannelserne med modtagelsen af de mange forventningsfulde unge.

FGU – Den nye Forberedende GrundUddannelse
FGU skolen Øst sagde velkommen til eleverne tirsdag den 13.8. og torsdag den 15.8. siger FGU skolen Midt-Øst velkommen til eleverne.
Det har været et kæmpe arbejde, at opstarte de nye FGU skoler og herfra sendes al mulig held og lykke med projektet for vores to lokale skoler.
Et stort arbejde har det også været at lave planer og målgruppevurderinger til alle elever, der nu begynder på den nye uddannelse. UUV’s vejledere har her lavet et stort og flot arbejde på et helt nyt felt.

Karriereguiden med alt om uddannelser i Region Sjælland er på gaden
Et lille brist med indholdsfortegnelsen der er byttet om de hæftets to dele, der består af Campass Fairs artikeldel og vejledningsdelen med informationer om uddannelsesvalget og -mulighederne betyder at den trykte version nogle steder kommer forsinket, eller at det er versionen med de ombyttede indholdsfortegnelser som uddeles.
Hæftet kan ses på nedenstående links:
Compass delen
UUV / Vejlednings-delen
God fornøjelse med det omfattende hæfte, der uddeles til alle elever 8. – 10. klasse.

Skills Stafet på Campus Køge den 2. – 10. september
Som en del af 8. klasses introforløb til ungdomsuddannelserne er alle elever og deres lærere omkring Campus Køges erhvervsuddannelser på ZBC, EUC Sjælland og Køge Handelsskole. Godt 2.000 elever er igennem dette flotte projekt på Campus Køge fra Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner.

Campus PLUS fredag den 30. august – link: https://www.campus-koege.dk/campusplus
Fredagen under Festugen – 30. august 2019 – bliver Køge midtby endnu en gang indtaget af elever fra folkeskoler, privatskoler og efterskoler i Køge, Greve og Stevns samt 1. og 2. årselever fra CAMPUS Køges egne uddannelser – altså op til 3.000 unge mennesker i alderen 15-25 år.
UUV er med og har tre stande:
1 vejledningsstand – dækkes af Helle og Mikkel
2 aktivitetstande – Praktikpladsen, dækkes af Mirjam, Kirsten, Charlotte, Kira og Mai

UUV på Campus Køge i nye lokaler – træffes hver torsdag kl. 8 – 12
UUV er rykket ind i nye lokale hos ZBC på Campus Køge. Fra torsdag den 16.8. træffes en vejleder fra UUV i lokalet mellem kl. 8 og 12. Det bliver vejlederne Søren Tranum og Maj-Britt Wille, der deler vejledervagten på Campus Køge.
Link til UUV plakat for åbent på Campus

Nye åbningstider på UUV’s center i Ølby, Ølbycenter 53, Køge
UUV er tilstede i den Kommunale Ungeindsats i Stevns og Solrød. I Køge kan UUV fortsat kontaktes i Ølbycenteret 53 på 1. sal mandag, onsdag og torsdag mellem kl. 12 og 15, hvor der er åben vejledning uden tidsbestilling. Uden for åbningstiden kan man altid træffe aftale om møde med en vejleder – ring til sekretariatet.
Link til åbningstider hos UUV

Klasselærerkursus for lærerteam på 8. årgang i Køge, Stevns og Solrød
Kurset hedder i år: “Kickstart din UPV” 2019
Onsdag den 2. oktober 2019, kl 14 –17 på Asgård skole, 4600 Køge I Teatersalen
I år laver vi en ny version af Klasselærerkurset. Det bliver lavet som en arbejdseftermiddag, hvor 8. klasses teams får nyeste informationer om UPV (UddannelsesParathedsVurderingen), herefter vil I i samarbejde med jeres vejleder gå i gang med at påbegynde de reelle vurderinger på jeres elever. Se det foreløbige program nedenfor.
Formålet med kurset er at skærpe 8. klasses lærere og ledelses forståelse og ansvarlighed i forhold til korrekt UPV set i lyset af de nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Samt fokus på IUP forløb fra de forskellige skoler, som kan være en inspiration for de enkelte skoler til igangsættelse af IUP forløb, som også er et lovkrav.
Det er vejlederne Anette Håkonsen og Pernille Eltorp, UUV, der forestår kurset.
Link til program og tilmelding: Her

Info-møde om Efterskoler på Solrød Gymnasium
Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand
Tirsdag den 3. september kl. 19.00
Vær klædt på inden du vælger efterskole eller en fri fagskole…..
Ungecenter Greve afholder i samarbejde med uddannelsesvejledningen i Køge, Solrød og Stevns en info-aften for elever og forældre 6.-8. klassetrin, hvor forskellige efterskoler og en fri fagskole giver en ”smagsprøve” på efterskolelivet.
Tjek

KUI i Køge
Den Kommunale UngeIndsats i Køge er ved at komme på plads. Den kommer til at bestå af Familieafdelingen + 14 år, Jobcenterets Ungecenter og UUV, men skal selvfølgelig række ud mod skoler, PPR, SSP og mange andre ungeafdelinger i Køge.
Planen er at de tre afdelinger samles i Ølbycenteret hvor UUV nu har til huse og hvor 2. etage inddrages sammen med en mindre del af stueetagen. Der planlægges frem mod uge 41 hvor de tre afdelinger flytter sammen. Indtil da foregår henvendelser på de nuværende adresser.
Christel Jørgensen er fra den 1.8. leder af KUI indsatsen i Køge.
Alle (næsten) kender Christel, der var souschef i UUV, er næstformand i UU DANMARK og siden 2005 har været en central person omkring lokale samarbejdsprojekter og ikke mindst er kendt for tal og statistik, der årligt har været samlet i produktet Tal på Vejen.
Med Christel har vi rette kvinde på rette post!

Køge – Solrød – Stevns
På vej mod nye organisationer og nye politiske mål, er der fortsat brug for samarbejde om forberedelse til overgang fra skole til ungdomsuddannelse og fastholdelse af en kurs, så flest mulige unge i vores område får gennemført en ungdomsuddannelse som indgang til fortsat uddannelse eller til en plads på arbejdsmarkedet.

Det samarbejde ser vi frem til.

Mark Jensen
Leder UUV

Læs Ultimo august her

Scroll to top
%d bloggers like this: