Udvidet sommeråbent i UNGECENTRUM

Med midler fra Køge kommunes del af Undervisningsministeriet pulje til Sommeraktiviteter, er det muligt at holde Åben Vejledningscafé mandag til torsdag kl. 10 – 15 fra og med uge 27 til og med uge 32. I den åbne vejledningscafé kan alle unge under 30 år møde en vejleder uden tidsbestilling i UNGECENTRUM, Ølbycenter 53, Køge.

Der har altid været brug for vejledning sommeren over, hvor elever, unge og nogle gange også deres forældre har brug for vejledning i forbindelse med skifte af uddannelsesvalg eller vejledning om optagelse på en ungdomsuddannelse, som de endnu ikke har fået afleveret deres ansøgning til, udtaler Christel Jørgensen, der er leder af UNGECENTERUM i Køge.

Christel Jørgensen fortsætter: I den lange coronaperiode fra marts og frem mod sommer har der på alle uddannelsesinstitutioner været virtuel undervisning, som kan betyde, at nogle elever, som lærere ellers ville have spottet, er gledet under radaren, og som måske nu overvejer at stoppe fra den valgte uddannelse. Måske fordi de er kommet bagud med lektier og afleveringsopgaver, måske fordi de føler, at de på anden måde har bevæget sig væk fra uddannelsen og nu vil noget andet. Unge der måske har mistet jobbet under coronaperiode og ønsker at komme tilbage på uddannelsessporet kan også få vejledning.

Det er altid godt at tale med en vejleder inden man stopper på en uddannelse. For unge i Køge, Solrød og Stevns er der åben sommervejledning i UNGECENTRUM ugens første fire dage kl. 10 – 15 hvor en vejleder står til rådighed.

 

Ønsker man at kontakt UNGECENTRUM pr. mail eller telefon går man ind på hjemmemsiden www.ungecentrum.dk

Leder af UNGECENTRUM, Christel Jørgensen, byder indenfor til sommervejledning, der starter mandag den 29. juni og løber frem til torsdag den 6. august. Sommervejledningen i Ølbycenter 53 er udvidet med åben vejledning mandag til torsdag kl. 10 – 15.

Emne: Tilsagn om bevilling - Sommeraktiviteter 2020

Puljen Sommeraktiviteter 2020 fra UVM.

 

”Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den.

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

·        De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.

·        De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.”

Scroll to top