Uddannelsesvalget tiltrak mange

Midt i valgkampen til kommune- og regionsråd afholdt UUV – Ungdommens UddannelsesVejledning – stor uddannelsesmesse på Campus Køge, hvor valget af ungdomsuddannelse efter skolen, var på dagsordenen. Med 1.000 fremmødte elever og forældre blev det sikkert et af de største valgmøder, selv om anledningen ikke var politiske.

De senere år har budt på en næsten konstant uddannelsesfremgang for de unge i Køge Bugt og med fremmødet på uddannelsesmessen Tjek på Fremtiden torsdag aften på Campus Køge kan det konstateres, at uddannelsesvalget fortsat er på dagsordenen hos de unge og deres forældre. Budskabet om, at eleverne efter skolen vælger og gennemføre en ungdomsuddannelse er trængt igennem konstaterede UUV vejleder Kirsten Rubæk Olsen, der var en af hovedkræfterne bag uddannelsesmessen.

Tjek på Fremtiden blev åbnet kl. 17 af afdelingsleder Margrethe Tovgaard fra UUV, der med stor glæde bød de mange fremmødte velkommen. Den store messe ligger i forlængelse af de vejledningsaktiviteter, der foregår i folkeskolen med erhvervspraktik, introduktionskurser på ungdomsuddannelser, undervisning i Uddannelse og Job, virksomhedsbesøg, brobygning, uddannelsesparathedsvurderinger og samtaler med UUV vejlederen.

Afdelingsleder Margrethe Tovgaard bød velkommen til de mange fremmøde.

Køge Gymnasium stillede op med studievejledere og elever, der kunne fortælle om uddannelsen

Humøret var højt blandt eleverne på ZBC SOSU skolens stand.

Fra ZBC Slagteriskolen var der et praktisk bud på hvad uddannelsen indeholdt med kød og knive!

Forsvaret var rykket ud med deres mange tilbud på uddannelser, som mange benyttede lejligheden til at høre om.

Politiets stand var som vanligt velbesøgt, med stor interesse for politiets uddannelse og ikke mindst optagelseskravene.

Nogle har brug for en uddannelsespause, og her er Produktionsskolerne en mulighed. Produktionsskolen i Solrød var med.

UUV’s vejledningsstand gav mulighed for en institutionsneutral vejledningssamtale, hvor indsigt og udsigt kunne kombineres.

”I skal bruge aftenen til at kvalificere jeres valg. Der er studievejledere, lærere og unge med på de mange infobaser og på messeområdet, som i skal gå til og spørge om fag, kultur, linjer, jobmuligheder, krav, optagelsesproces, videruddannelsesmuligheder og meget mere. Der er ingen dumme spørgsmål og det er en god ide også at være nysgerrig på nogle af de uddannelser, som ligger lidt udenfor jeres hidtidige fokusområde” var budskabet fra Margrethe Tovgaard inden de mange elever for forældre blev sluppet løs til besøg hos messens uddannelsesstande eller på en af de mange infobaser, som kunne besøges af 3 omgange.

Politiets uddannelser og ikke mindst optagelseskravene til politiskolen, forsvarets uddannelsesmuligheder, detailslagteruddannelsen med kniv og kød i sving, vejen ind i sundhedssektoren som SOSU assistent, de gymnasiale uddannelser og meget mere blev præsenteret. Der blev spurgt ind til uddannelserne og der blev talt med UUV’s vejledere om muligheder og kombination af evner og ønsker. Alle gik fra uddannelsesmessen klogere end da de kom. Nogle fik forankret deres uddannelsesvalg og andre er fortsat i proces mod uddannelsesvalget i afgangsklasserne til marts.

Det var en tilfreds Kristen Rubæk Olsen, fra UUV, der lukkede uddannelsesmessen kl. 19,30, hvorefter der var fælles vejledertræf i kantinen på Køge Handelsskolen, hvor UUV var vært ved en fortjent menu til de mange studievejledere, der i den grad havde været på fra kl. 17.

UUV Køge Bugt

Scroll to top