Tilbud til unge samlet under ét tag

Efter sommerferien kan unge i Køge Kommune se frem til en helt ny kommunal indsats rettet mod de unge borgere. Den har til formål at samle de forskellige tilbud, som en ung kan have behov for.

25.06.19
Det nye tilbud bliver sammensat af både uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesindsatsen for unge og familieindsatsen for 14-23-årige. Det nye tilbud kommer til at betyde øget helhed og sammenhæng til unge mennesker i Køge Kommune.

- Jeg ser meget frem til, at vores nye tilbud til unge i Køge Kommune åbner. Vi skal have flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og det skal være nemt at få vejledning og støtte, når livet nogle gange slår nogle krumspring, og der er brug for ekstra hjælp. Her kommer denne nye ungeindsats ind som ét samlet tilbud, der kan rumme alle unge, siger borgmester Marie Stærke.

Unge i Køge Kommune skal opleve, at den hjælp, der bliver tilbudt, tager udgangspunkt i det unges menneskes konkrete situation.

- Den enkelte unge kan have kontakt til flere dele af kommunen af forskellige årsager, og det er derfor vigtigt, at indsatserne tager udgangspunkt i de evner, ønsker og livssituation, som giver bedst mening for den unge. Det skal kort sagt give mening, når den unge bliver tilbudt hjælp fra kommunen, og her tror jeg på, at en samling af tilbuddene er det den rigtige vej at gå siger borgmester Marie Stærke.

Det nye tilbud til unge bliver fysisk samlet på én adresse i Ølbycenteret – det er planen, at den fysiske sammenflytning sker før efterårsferien i år.

Ungeindsatsen er en del af et nationalt lovkrav, der træder i kraft den 1. august 2019. Landets kommuner skal således fra den dato etablere en uddannelses- og jobrettet ungeindsats, der hænger sammen, sådan at unge borgere oplever kontinuitet på tværs af lovgivninger, sagsområder og budgetter.

Den nye indsats er et initiativ, der skal styrke den nationale målsætning om, at mindst 90 procent af en ungdomsårgang skal have gennemført en uddannelse, når de er fyldt 25 år, og samtidig skal andelen af unge uden uddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning halveres inden 2030.

Scroll to top