TEST DIG SELV 2018

Indhold i projekt TEST DIG SELV
UUV vejledning om industriens uddannelsesmuligheder. Et håndholdt projekt, der giver elever og deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor industrien og til industriens uddannelser.

Målgruppe
Målgruppen er dygtige og uddannelsesparate elever med et karaktergennemsnit omkring 5 i grundskolens afgangsklasser og deres forældre.

Formål
Formålet er, at uddannelsesparate unge i 80% gruppen, tilbydes målrettet og håndholdt vejledning med henblik på øge optaget og gennemførelsesraten på de af de 8 identificerede uddannelsesområder inden for dansk industri: Fokus vil være på, at:

• det er spændende at tage en erhvervsuddannelse, og at en erhvervsuddannelse er adgangsbillet til spændende job og uddannelser.
• få stærke og motiverede unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse ud fra et oplyst valggrundlag.
• få ændret erhvervsuddannelsernes image til at være attraktive uddannelsesmuligheder med fokus på gode jobmuligheder og muligheder for videreuddannelse.
• målrette vejledningen om, hvilke uddannelsesmuligheder der er, indenfor det område hvor den unges interesser ligger. Særligt fokus på, hvor de bedste jobmuligheder er, efter endt uddannelse

Praktisk indhold i projekt
Gennem information, vejledning og praktisk afprøvning af uddannelses- og jobmulighederne i erhvervspraktik og evaluering og efterbehandling gives der mulighed for at interesserede elever, kan blive præsenteret for uddannelses- og jobmulighederne indenfor dansk industri. Eleverne og forældrene i projektet møder desuden unge rollemodeller fra industrien, ligesom andre ansatte vil brede uddannelserne, jobbene og mulighederne ud for målgruppen.
Der indhøstes erfaringer fra projektet til fortsat informations- og vejledningsudvikling omkring industriens uddannelser.

Projekt: Test dig selv.
Et lokalt UUV projekt i samarbejde EUC Sjælland/Køge og lokale samarbejdspartnere:
• Herfølge Kleinsmedje
• Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
• Lars Almind Knudsen, Arbejdsgiverne
• 3F Køge Bugt
• CKJ Steel A/S
• HM-Rustfri Design
• DANA LIM
• Skoleafdelingen Stevns Kommune
• Skoleafdelingen Køge kommune
• Skoleafdelingen Solrød Kommune
• Skoleafdelingen Greve Kommune
• Erik Rasmussen, JRV A/S, Greve
• EUC - Sjælland / Køge
• Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt

Scroll to top