Test dig Selv – et tilbud til 9.årgang i Køge Bugt

Et tilbud til 9.årgang i Køge Bugt

Var det værd at overveje en erhvervsuddannelse indenfor industriområdet?

Projekt TEST DIG SELV:
UUV vejledning om Industriens Uddannelsesmuligheder. Et håndholdt projekt, med vejledning til dygtige elever med et karaktergennemsnit omkring 5 i grundskolens afgangsklasser, der giver elever og deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor industrien og til industriens uddannelser.
Formål
Formålet er at uddannelsesparate unge, tilbydes målrettet og håndholdt vejledning med henblik på at øge optaget og gennemførelsesraten på uddannelsesområder inden for dansk industri. Projektet her kontakt til en række lokale industrivirksomheder.

Elever og forældre kan tilmelde sig opstartsaftenen med en grundig orientering og herefter tage stilling til, om der også skal indlægges en praktikdel.

Tilmelding senest torsdag den 25.10. til [email protected] eller mobil: 2492 8371 med opgivelse af antal deltagere (elev + forældre).

Test dig Selv
Opstarts-aften 29. oktober 17.00 – 20.00 på EUC Sjællands afdeling på
Campus Køge: 4600 Køge 
Campusbuen 31

17.00 Velkommen og præsentation af projektet v. projekt-vejleder Martin Larsen
17.10 Velkomst og om EUD v. Centerleder Mark Jensen, UUV Køge Bugt
17.20 Film om EUD
17.30 Henning Dam – daglig leder af industritekniker.nu deltager sammen med en rollemodel.
18.00 Sandwich og sodavand og snak ved bordene
18.25 Rundvisning på EUC v. Ole Nørvang Holm, Support- og Erhvervschef
18.50 Jan Pedersen, Afdelingsleder Smede afdelingen EUC
19.00 Mød en lærling, Lærling HM Rustfri Victor Smed
19.15 Lille pause
19.20 Erhvervsakademi og videreuddannelse v. Lene Knudsen
19.40 Ønske om praktik? Eller videre forløb…
20.00 Tak for i aften

Scroll to top