Test dig selv

Indhold i projekt TEST DIG SELV
UUV vejledning om industriens uddannelsesmuligheder. Et håndholdt projekt, der giver elever og deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor industrien og til industriens uddannelser.

Målgruppe
Målgruppen er dygtige og uddannelsesparate elever med et karaktergennemsnit omkring 5 i grundskolens afgangsklasser og deres forældre.

Formål
Formålet er, at uddannelsesparate unge i 80% gruppen, tilbydes målrettet og håndholdt vejledning med henblik på øge optaget og gennemførelsesraten på de af de 8 identificerede uddannelsesområder inden for dansk industri: Fokus vil være på, at:

• det er spændende at tage en erhvervsuddannelse, og at en erhvervsuddannelse er adgangsbillet til spændende job og uddannelser.
• få stærke og motiverede unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse ud fra et oplyst valggrundlag.
• få ændret erhvervsuddannelsernes image til at være attraktive uddannelsesmuligheder med fokus på gode jobmuligheder og muligheder for videreuddannelse.
• målrette vejledningen om, hvilke uddannelsesmuligheder der er, indenfor det område hvor den unges interesser ligger. Særligt fokus på, hvor de bedste jobmuligheder er, efter endt uddannelse

Praktisk indhold i projekt
Gennem information, vejledning og praktisk afprøvning af uddannelses- og jobmulighederne i erhvervspraktik og evaluering og efterbehandling gives der mulighed for at interesserede elever, kan blive præsenteret for uddannelses- og jobmulighederne indenfor dansk industri. Eleverne og forældrene i projektet møder desuden unge rollemodeller fra industrien, ligesom andre ansatte vil brede uddannelserne, jobbene og mulighederne ud for målgruppen.
Der indhøstes erfaringer fra projektet til fortsat informations- og vejledningsudvikling omkring industriens uddannelser.

Tilmeldingsfrist

Senest den 27. SEPTEMBER 2020 (se særskilt tilmeldingsblanket). Du vil få besked om du er optaget inden den 29. SEPTEMBER 2020.

Test Dig Selv består af 3 elementer, hvor UU er med hele vejen igennem, og hvor du vil møde vejlederne Nanna, Henriette og Martin, der forestår
projektets gennemførsel:

TEST DIG SELV er et UUV projekt i samarbejde med:

 • Herfølge Kleinsmedje
 • Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
 • Arbejdsgiverne Danmark
 • 3F Køge Bugt
 • CKJ Steel A/S
 • Center for Børn- & Læring, Stevns
 • Skoleafdelingen Køge kommune
 • Ung Solrød
 • JRV A/S
 • HM-Rustfri Design
 • EUC - Sjælland / Campus Køge
 • Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt
 • Industritekniker.nu
 • EB Teknik Borup A/S
Scroll to top