Tal på vejen 2018

Tal på vejen 2018 er udarbejdet af UUV’s souschef Christel Jørgensen og giver indblik i afgangselevernes valg at ungdomsuddannelse, frafald ½ år efter påbegyndt ungdomsuddannelse og sammenlignelige tal på tværs af kommunerne i Køge Bugt.

God fornøjelse med talmaterialet, der alt andet lige viser at kommunerne i Køge Bugt er godt på vej!

Scroll to top