Tal og kvalitetssikring

Tal og kvalitetssikring i UUV Køge Bugt

På denne side finder du tal for UUV´s resultatmål som følge af BEK nr. 840, kap. 13 § 23. Resultatmålene omhandler

  • Overgangsfrekvenser for året afgangselever
  • Brugerundersøgelse på UU området
  • Kontakttiden for kontakt til en unge 15-17 årige efter afbrud må maximalt være 5 dage
  • Tilbudstiden – antal dage fra en ung 15-17 årige afbryder uddannelsesplan til at en ny aktivitet er tilbudt – maximalt 30 dage
  • Andel af 15-17-årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate.

UUVs kvalitetssikringssystem

Overgangsfrekvenser

Hvert år i maj måned udgiver UUV Tal på vejen – en publikation for hver kommune. Disse indeholder blandt andet opgørelser af overgangsfrekvenserne for afgangseleverne efter grundskolen, ligesom de samler op i forhold til sidste års afgangselever.

Brugerundersøgelse 2016

I april/maj 2016 blev der gennemført en national brugerundersøgelse, der når ud til alle 9. og 10. klasse-elever. Se resultatet for UUV Køge Bugt området.

Kontakttid og tilbudstid

UUV er forpligtet til at kontakte unge 15-17 årige, der afbryder deres uddannelsesplan inden 5 dage, og indenfor de efterfølgende 30 dage at justere uddannelsesplanen i samarbejde med den unge. Tallene opgøres i Tal om unge som udgives i december måned 2014.

Andel af ikke-uddannelsesparate

Alle unge der afslutter 9. eller 10.klasse er uddannelsesparathedsvurderet i forhold til de gymnasiale uddannelser og/eller erhvervsuddannelserne.

Hvert år i maj måned udgiver UUV Tal på vejen – en publikation for hver kommune. Disse indeholder blandt andet også opgørelser af ikke-uddannelsesparate afgangseleverne efter grundskolen, ligesom de samler op i forhold til sidste års afgangselever.

Scroll to top