TAK FOR DETTE ÅRS CAMPUS+

For andet år lykkedes det at komme i mål med CAMPUS+, der i år omfavnede:
 2.511 elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser
 440 standholdere og andre interessenter
 140 undervisere
 90 frivillige
 119 aktiviteter
 66 virksomheder, uddannelser og foreninger
 3.300 sandwiches lavet af 250kg kylling
 300 balloner
Efter afviklingen af eventet blev der sendt spørgeskemaer rundt til alle deltagende elever, lærere og standholdere, for at kunne evaluere på eventet. Nedenfor har vi sammenfattet nogle af de konklusioner, vi kunne drage på baggrund af disse evalueringer. Der er her sat op side om side med evalueringerne fra 2017 for at give et indblik i, hvordan CAMPUS+ 2018 klarede sig i forhold til CAMPUS+ 2017.
Der kan ses billeder fra CAMPUS+ 2018 på CAMPUS Køges Facebookside:

Der kan ses billeder fra CAMPUS+ 2018 på CAMPUS Køges Facebookside:
https://www.facebook.com/pg/campuskoege/photos/?tab=album&album_id=996348487233501
På CAMPUS Køges YouTube side kan der ses videoer fra dagen:
https://www.youtube.com/channel/UCmbkAKwVu11ef5DLvJjSvyQ

Evalueringer

Elever
Antal besvarelser 2017: 387
Fordeling 2017: 193 ungdomsuddannelseselever (≈ 50%), 194 folkeskoleelever (≈ 50%)
Antal besvarelser 2018: 323 (24-09-2018)
Fordeling 2018: 155 ungdomsuddannelseselever (≈ 48%), 168 folkeskoleelever (≈ 52%)

Af de elever, der i 2018 svarede, at de ikke havde fået nogen form for forberedelse forud for dagen (111 elever ≈ 34% af alle respondenter), var størstedelen af dem fra Køge Gymnasium (64 elever ≈ 58% af de 111), EUC Sjælland HTX (11 elever ≈ 3% af de 100) og Køge Handelsskole HHX (11 ≈3% af de 100).

I alt havde 75 elever (≈ 23% af det samlede antal) svaret, at de havde en ”Mindre god” eller direkte ”Dårlig” dag. Af de 75 elever har 32 af dem (≈ 43%) svaret, at de ingen forberedelse havde fået forud for dagen.

Af de elever, der svarede, at de havde haft en mindre god eller dårlig dag, var størstedelen af dem fra Køge Gymnasium (19 ud af de 75 elever ≈ 25%), Køge Handelsskole UD/EUX (9 ud a de 75 ≈ 12%), EUC Sjælland HTX (7 elever ≈ 9%) og ZBC (6 elever ≈ 8%).

Hvad vil du fremhæve som særligt godt?

Aktiviteterne – aktiv deltagelse i stedet for bare a lytte, blive mødt med smil og entusiasme

”At man ikke bare hørte om mulighederne, men også prøvede nogle forskellige aktiviteter” – Elev, Strøbyskolen

Hyggen – afslappende, low key dag

”Det var hyggeligt at gå rundt mellem de forskellige stande med sin klasse, og at vi ikke havde normale timer, og kunne mødes med sine venner fra de andre skoler. Det var et hyggeligt arrangement” – Elev, Herfølge Privatskole

Vennerne – både fra egen skole men også fra de andre

Friheden – der var ikke krav om, at der var nogle bestemte ting, de skulle prøve, der var i stedet frihed til, at de selv kunne vælge ud fra egne interesser

”Mange og meget forskellige boder, hvor man kunne prøve lidt af hvert. Fedt at man have god tid og frihed til selv at vælge mellem dem” – Elev, Køge Gymnasium

Diversiteten – de store faglige spredning af aktiviteter

Fællesskabet – gå sammen i grupper, møde andre fra andre skoler, være fælles om en opgave

Deltagelsen – de elever, der virkelig gik op i det, gjorde oplevelsen bedre for alle Præmierne – muligheden for at få gratis ting i de forskellige boder
Politiske partier – ingen andre aktiviteter/virksomheder blev fremhævet ud over politikerne, som alle blev positivt omtalt

”Partierne i lovpakken virkede oprigtigt engagerede” – elev, Køge Gymnasium

Har du forslag til forbedringer?
Videregående uddannelser – især de gymnasiale elever havde svært ved at se formålet med dagen, fordi der ikke var så mange videregående uddannelser

Bedre information på forhånd – mange elever efterspurgte mere information forud for dagen (34% svarede i deres evaluering, at de ingen information overhovedet havde fået før de mødte op den 31. august)

Kortere tid eller flere klistermærker – mange elever var for hurtigt færdige, de foreslog derfor, at tiden for eventet skulle sættes ned eller at der skulle samles mere end 10 klistermærker

Konkurrencen – flere af elever følte, at konkurrence-aspektet af dage ødelagde det, fordi det blev for overfladisk, skabte en masse stress og gav mindre mulighed for fordybelse

Maden – var dårlig, og køerne var for lange

Lærere

Antal besvarelser 2017: 43
Fordeling 2017: 25 ungdomsskolelærere (≈ 58%), 18 folkeskolelærere (≈ 42%)
Antal besvarelser 2018: 32 (24-09-2018)
Fordeling 2018: 21 ungdomsuddannelseslærere (≈ 66%), 11 folkeskolelærere (≈ 34%)

Hvad vil du fremhæve som rigtig godt?

Mødet – mellem virksomheder/organisationer og eleverne

Dialog – muligheden for dialog

”Muligheden for dialog med repræsentanter for de forskellige uddannelsessteder” -Folkeskolelærer

Stemning – godt humør og glade mennesker

Elev-til-elev – på standene hvor der stod andre elever

”At eleverne gik rundt på egen hånd og oplevede standene i øjenhøjde med andre unge” -Ungdomsuddannelseslærer

Kaffe –

Forskellighed/variation – det varierende tilbud af uddannelser, erhverv og interesseorganisationer fungerede rigtig godt

Logistik – det var let at finde rundt

Anderledes – et sjov alternativ til en normal skoledag

”At de forskellige job- og uddannelsesmuligheder præsenteres på en sjov og anderledes måde” - Ungdomsuddannelseslærer

Fællesskab – eleverne imellem samt på kryds og tværs af uddannelser

HeroRun – var en sjov og fysisk afrunding på dagen

Lærerlounge – det var rart, at der var udtænkt et tilbud til lærerne

”Det var fint at der var lavet arrangementer/oplæg for lærerne” – Ungdomsuddannelses- lærer

”Lærerlounge var en rigtig god ide” - Folkeskolelærer

Har du forslag til forbedringer?

Flere klistermærker – eleverne var for hurtigt færdige, derfor kunne det være en idé at påkræve, at de skal samle 5 klistermærker i hver farve

Videregående uddannelser – det var svært for gymnasieeleverne og deres lærere at se formålet med dagen, fordi der ikke var flere videregående uddannelser

Flere voksne – der var for mange elever i boderne, som ikke kunne svare på faglige spørgsmål, derfor må der godt være flere voksne

Enten grundskole eller ungdomsuddannelser – nogle af lærerne følte, at et event, der prøver at ramme både grundskoleelever og ungdomsuddannelseselever automatisk vil ende mellem to stole

Konkurrence – den store konkurrence gjorde, at eleverne mistede fokus på indholdet i dagen og mest af alt var fokuserede på at samle så mange klistermærker så hurtigt som muligt

Standholdere

Antal besvarelser 2017: 47

Antal besvarelser 2018: 69 (24-09-2018)65

Hvad fik jeres virksomhed/forening/uddannelse ud af jeres deltagelse?

PR/markedsføring/eksponering – god mulighed for at vise virksomhed eller organisation frem

”Masser af unge mennesker besøgte vores stand. Primært mest udbytte i forhold til eksponering / virksomhedsbranding” – XL Byg

”Vi havde mulighed for at vise virksomhedens navn, samt fortælle lidt om os selv, så eleverne havde mulighed for at kende os inden de evt. skulle ud og have et job” – Beierholm Revision

Unge i øjenhøjde – uhøjtidelig kommunikation med de unge

Dialog – mulighed for at starte en dialog med en yngre målgruppe

”God og sjov kontakt med de ca. 200 unge vi havde til vores aktivitet” – Køge Bibliotekerne

Møde samarbejdspartnere – det store fremmøde af virksomheder og organisationer gjorde, at flere mødte samarbejdspartnere på dagen

”Dialog med mange unge og med samarbejdspartnere” - Headspace

Hygge – med både elever og kollegaer

Synlighed – med et anderledes medie end normalt

Indblik i de unges liv – dialog med de unge gjorde, at deltagerne fik et indblik i deres liv, verden og hverdag

”Indblik i de unges overvejelser i forhold til uddannelse/job. Dialog, samtale med de unge - overvejelser og forståelser som man som vejleder ikke havde tænkt på havde betydning for de unge” - UUV

Bakke op om lokale arrangementer – nogle fremhævede, at det var vigtigt for dem at støtte op om lokale arrangementer

Nye medlemmer/elever/medarbejdere (muligvis) – måske deltagelse på et tidspunkt munder ud i nye elever / medlemmer / medarbejdere?

Hvad vil du fremhæve som særligt godt?

Organisering – godt opbygget og gennemtænkt arrangement

Stemning – glade og smilende elever

Bunden deltagelse – godt at eleverne skulle deltage i et bundent antal aktiviteter og at de skulle rundt til alle zonerne

”At eleverne/deltagerne havde et "kort" de skulle udfylde, så der var en "bunden" opgave” – Køge Gymnasium

”Måden det var arrangeret på. VI var i Pink-zone og det med at eleverne skulle alle steder hen, gjorde at de også kom forbi os” – Vi Vil Europa

Frivillige hjælpere – nogle standholdere sagde, at de var glade for hjælpen fra de frivillige til at sætte deres ’boder’ op

”Dejligt med hjælp fra unge friske elever til at sætte boder op” – Stevns Kommune

Dialog (elever) – mange af eleverne var veloplagte og glade for at snakke med virksomhederne

Dialog (CAMPUS) – dialogen med campus var god og professionel og der var hurtig respons på spørgsmål

”Dialogen med jer inden forløbet” - Agis

Vejret – ingen regn og pletvis solskin, selvom vinden skabte problemer for nogle

Størrelse og omfang – godt at så mange områder af byen bliver inddraget, og godt at så mange forskellige virksomheder, uddannelser og foreninger støtter op om tiltaget

”At sådan et stort arrangement bare klapper og den uformelle dialog der opstår på sådan er dag i vigtig ind i den professionelle hverdag” - UUV

Mange forskellige elever – fra forskellige uddannelser, gav et bredt udsnit af unge mennesker

”De mange forskellige elever, som er i Køge på denne dag.” – 10. klasse CAMPUS Køge

Del af Køge Festuge – gav en god feststemning, der var helt rigtig til dette arrangement

Hvad oplevede du af udfordringer på dagen?

Politisk hjørne – et politisk parti nævnte, at der herskede anarki i det politiske hjørne, at de kun tænke på dem selv og deres egen placering og derfor fik de trådt på hinanden og nogle trak det korteste strå

Biler (især i Brogade) – det burde ikke være muligt for biler at køre igennem gaderne når der går så mange unge mennesker der, og når der sker så mange ting

Manglende skraldespande – der måtte gerne have været flere skraldespande som var mere tydelige

Manglede toiletter (især i Lovparken) – standholderne i Lovparken var skuffede over, at der ikke var sat toiletter op fordi de ikke havde noget sted at gå på toilettet før butikkerne åbnede, og så skulle de gå langt da det
endelig skete

Tidsrammen – måske arrangementet er for langt, da eleverne hurtigt var færdige og der skete ikke så meget den sidste times tid

Kaffen – var et stort hit, men kom alt for uregelmæssigt ud i zonerne og var ikke synlig nok

Konkurrencen – gjorde, at mange af eleverne virkede ufokuserede og overfladiske, det var som om, de kun var interesserede i at samle klistermærker så hurtigt som muligt, så de kunne vinde konkurrencen

Maden – var dårlig, sandwichene var tørre, en standholder bemærkede, at det var godt der var vand til at skylle det ned med og en anden sagde, at de hellere end gerne ville betale for en bedre frokost

Logistikken – det var svært at finde rundt og finde parkeringspladser især i/ved Lovparken

Lærerlounges

Hvad fik underviserne ud af dette års lærerlounges?

De lærere, der deltog i lærerlounges (19 lærere ud af de samlede 32 ≈ 59%) falder i en af 2 grupper – den første gruppe består af dem, der aktivt valgte at deltage enten for at få inspiration om emnet, udvide deres netværk eller af ren interesse. Den anden gruppe består af dem, der bare tilfældigvis kom forbi og ikke lige havde andet at lave. 10 af de 19 deltagende lærere (≈ 53%) underviser på en ungdomsuddannelse, mens de resterende 9 (≈ 47%) kommer fra en folkeskole.

De lærere, der ikke deltog i lærerlounges (13 lærere ud af de samlede 30 ≈ 41%) svarede de alle, at de ikke deltog fordi de ikke havde tid, enten fordi de selv stod i en stand eller fordi de følte behov for at holde opsyn med deres elever. De svarede også, at mere tid på dagen ville gøre, at de ville deltage i lærerlounges til næste år. En enkelt svarede ydermere også, at muligheden for at sidde ned ville betyde, at vedkommende ville deltage, mens en anden efterspurgte mere undervisningsrelevante emner. 11 af de 13 ikke deltagende lærere (≈ 85%) underviser på en ungdomsuddannelse, mens de to sidste (≈ 15%) kommer fra en folkeskole.

”Digital dannelse var meget inspirerende, og jeg lærte meget om hvordan mine elever begår sig på de sociale medier samt hvordan man kan håndtere snakken om de sociale medier og mobiltelefonen generelt” – Folkeskolelærer

”Unges motivation og digital dannelse var rigtig godt. Fin debat” - Ungdomsuddannelseslærer

Hvad fungerede og hvad fungerede ikke ved lærerlounges?

Scroll to top