Studievalg: Sådan kan du hjælpe unge med at træffe gode studievalg

Juni er både eksamenstid og studievalgstid. For senest 5. juli 2020 skal unge, der ønsker at læse videre, have søgt de uddannelser, de allerhelst vil ind på. I år er juni også krise- og coronatid, hvor søgningen til videregående uddannelser kan vise sig at stige, og dermed er unges valg af både 1., 2. og 3. studieprioritet endnu vigtigere. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) Evalueringsgiver seks bud på gode råd til undervisere, vejledere og andre, der møder unge studiesøgende i denne tid.

Link: Læs mere

UUV

Scroll to top