STIGENDE SØGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE

10. KLASSE HAR EN MARKANT STIGENDE SØGNING MOD EN ERHVERVSUDDANNELSE OG ER MED TIL AT TRÆKKE DEN SAMLEDE SØGNING OP.

Den nationale målsætning i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformens vedtagelse i 2014 er, at 25 % af elever i 2020, direkte efter grundskolen søger mod EUD. I 2025 er målsætningen at tallet er vokset til 30 %.
I UUV Køge Bugts område ser de første prognoser fra elevernes 1. prioritet i forhold til valg af uddannelse ud til, at der er en stigende søgning til erhvervsuddannelserne, således de fire kommuner i Køge Bugt kommer til at ligge 1,4 procentpoint over landstallet.
Baggrunden for den nationale målsætning er, at faglært arbejdskraft bliver efterspurgt i større omfang. Som det er nu, mangler Danmark allerede faglært arbejdskraft og omkring 2020 vil der mangle ca. 32.000* erhvervsudannede.

Scroll to top