Uddannelse og job-undervisning

Uddannelse og job er et af grundskolens såkaldte timeløse fag, altså et fag der skal indgå i de andre fag, men ikke har selvstændige faste skemalagte timer. En nærmere beskrivelse af fagmålene for Uddannelse og job kan findes på Emu.dk.

Undervisningen i Uddannelse & Job er en del af skolens ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra UUV Køge Bugt er ansvarlig for den kollektive vejledning. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

Uddannelsesvejlederen skal bistå klasselæreren i planlægningsarbejdet og stå til rådighed med konsulentbistand i form af fx inspirationsmateriale, aktivitetsforslag og bistand ved planlægning af forældremøder.

Her på siden kan man finde diverse inspirationsmaterialer til Uddannelse og job. Det er muligt at låne en lang række materialer på UUV Køge Bugt. Spørg vejlederen på skolen.

Den lille hjælper – en oversigt til alle klassetrin

Den Lille Hjælper er udarbejdet af UUV Køge Bugt, og er et inspirationsmateriale, der giver eksempler på temaer og forløb til de forskellige klassetrin samt forslag til materialer, der kan lånes hos UUV. Se Den Lille Hjælper.

KLAR, PARAT – vurdering af uddannelsesparathed er et dialogværktøj til brug i grundskolens 8., 9. og 10. klasser

Læs mere

Gæt et job – et udskolingsspil til 8. – 10.klasse

Læs mere

EMU tilbyder undervisere en samlet indgang til de bedste gratis undervisnings- og læringsmaterialer. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaseret undervisningsressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen.

Læs mere

Scroll to top