Materialer & kurser m.m.

Uddannelse og job er et af grundskolens såkaldte timeløse fag, altså et fag der skal indgå i de andre fag, men ikke har selvstændige faste skemalagte timer. En nærmere beskrivelse af fagmålene for Uddannelse og job kan findes på Emu.dk.

Læs mere

Dette kursus giver dig et godt indblik i uddannelsessystemet - i år også med fokus på den nye gymnasiereform - og vil klæde dig på til samarbejdet mellem skole og UUV om bl.a. uddannelsesparathedsvurdering med de nye adgangskrav.
Kurset finder sted på Køge Handelsskole, hvor du vil møde vejledere og elever fra de omkringliggende ungdomsuddannelser.

Læs mere

Læs mere

Scroll to top