Skal der kikkes frem eller tilbage eller både og?

Der er fokus på udskolingen og en mere praksisorienteret undervisning, der åbner op for såvel brugen af praktiske færdigheder, som inddragelse af erhverslivet udenfor skolen. Det er et godt og et rigtigt fokus. Men skal flere vælge en erhvervsuddannelse, skal der også kikkes fremad, som der blev gjort i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, der talte om forbedring af undervisningsmiljøet og med den udvidede EUX-mulighed også åbnede op for videreuddannelsesmulighederne.

Det bliver sjældent sagt lige ud, men skal flere vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, må det betyde at færre skal vælge en gymnasial uddannelse. Mange forældre har den forkerte opfattelse af, at der kun er videreuddannelsesmuligheder efter en gymnasial uddannelse. Mulighederne fra erhvervsakademierne står langt fra tydeligt nok for forældre og elever.

Fra et lokalt arrangement i Køge Bugt, hvor industriens uddannelser blev præsenteret for uddannelsesparate elever og forældre, var det tydeligt, at videreuddannelsesmulighederne efter en erhvervsuddannelse havde forældrenes interesse. På informationsmødet på den lokale erhvervsskole blev der spurgt ind til fagene, mulighederne og undervisningsmiljøet på EUX. Studievejlederen fra erhvervsakademiet oplevede masser af spørgsmål om ECTS point, samt uddannelsesmulighederne på akademi-, diplom- og masterniveau.

Vi er i gang med at vende 10 års faldende søgning til erhvervsuddannelserne; vi er i gang med at vende 10 års opfattelse af uddannelsesmulighederne efter grundskolen. I den kollektive vejledning folder UU vejledere over hele landet erhvervsuddannelsesmulighederne ud, men vi kan også mærke, at mange uddannelsesparate har behov for en samtale om fx EUX-muligheden med den lokale UU vejleder, da de ikke finder, at uddannelsesguiden, eVejledningen og samtalen hjemme dækker behovet. UU vejlederen er stort set den eneste i folkeskolen, der ved noget om erhvervsuddannelserne (Jf. EVA undersøgelse), så der skal også lyttes til Danske Skoleelever, når de udtrykker ønske om, at der skal være mulighed for en vejledningssamtale til elever, der er uddannelsesparate – det har de ret i!

Målsætningen om at 25% vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 og at tallet skal være 30% i 2025 kræver vejledning, en åben skole med vægt på såvel det faglige som det praktiskfaglige og en udsigt til et spændende undervisningsmiljø på erhvervsskolerne, der både peger frem mod et job som faglært og muligheden for videreuddannelse enten i direkte forlængelse af en erhvervsuddannelse eller senere.

Der foregår meget ved siden af skole, undervisning og vejledning. De gode historier fra introforløb, brobygning og elever, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse, spiller en rolle i uddannelsesvalget. Derfor skal der kikkes på banen både frem og tilbage, hvis flere skal vælge en erhvervsuddannelse.

”Både min mand og jeg har en akademisk baggrund, så vi har med glæde takket ja til tilbuddet om at vores søn kan få et branchepraktikforløb i industrien, for vi har ikke selv mulighed for at vejlede om erhvervsmulighederne”. Sådan udtrykte en mor sig på UU centrets forberedelsesaften på den lokale erhvervsskole inden den uddannelsesparate søn skulle ud i en branchepraktik i industrien. Bedre kan det ikke siges!

Mark Jensen
UU DANMARK

Om projekt Branchepraktik i industrien, som er et af mange UU centres lokale tilbud tjek: www.uuv.dk/testdigselv

Scroll to top