Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse

Næsten 70.000 ansøgere får i år tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Dermed sætter optagelsen 2020 rekord. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig især over, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, hvor man politisk har prioriteret flere pladser.

Fra i nat og frem vil der lande et tilbud om at starte på en videregående uddannelse hos i alt 69.526 ansøgere. Optagelsen sætter dermed i år rekord med 3.086 flere optagne end det hidtidige rekordår 2016. Det markante optag glæder uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

- Jeg er glad for, at så mange har lyst til og får mulighed for at uddanne sig. Vi er på mange måder i en særlig tid på grund af coronavirus. Flere end tidligere har søgt ind på en uddannelse, og derfor er det meget positivt, at vi også har kunnet tilbyde flere en plads. Næsten 70.000 optagne er det højeste antal nogensinde, og på hele Danmarks vegne er jeg i dag en ganske tilfreds uddannelses- og forskningsminister, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Flere vælger velfærd-, it- og ingeniøruddannelser

På grund af COVID-19 var det forventet, at flere ville søge ind på en videregående uddannelse i år. Derfor afsatte regeringen og alle Folketingets partier i juni penge til, at uddannelsesinstitutionerne kunne oprette 5.000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021, herunder 500 ekstra pladser på de vigtige velfærdsuddannelser. Det har givet pote allerede i år, hvor der blandt andet er optaget 510 flere end i 2019 på de fire store velfærdsuddannelser pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver.

I alt har mere end hver femte ansøger fået plads på netop en af de velfærdsuddannelser. Blandt andet er optaget på pædagoguddannelsen steget for første gang i fire år, mens optaget til sygeplejerske er steget for fjerde år i træk, og det er vigtigt, understreger uddannelses- og forskningsministeren:

- Det er virkelig godt, at vi har fået vendt et minus til plus i optaget til pædagoguddannelsen, som vi også har investeret massivt i. Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og derfor har vi brug for endnu flere dygtige pædagoger. Samtidig får vi et historisk højt optag på sygeplejerskeuddannelsen, som kan bidrage til at styrke nærheden i sundhedsvæsenet, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Også optaget på STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering og Mathematics) er i år steget. Helt præcist med 1.380 personer, hvilket svarer til en stigning på ni procent. Væksten i optagelsen på STEM-uddannelserne er dermed højere end væksten i optaget generelt.

- Vi har brug for folk med it- eller ingeniørkompetencer til både den grønne omstilling og til at hjælpe det danske erhvervsliv med nye digitale løsninger. Derfor er jeg begejstret over, at vi kan tilbyde mange flere unge en plads på STEM-uddannelserne, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Afviste ansøgere får ekstra vejledning

Cirka 4 ud af 5 ansøgere bliver i år optaget på deres 1. prioritet. Der er dog – ligesom tidligere år – også ansøgere, der ikke har fået plads på de uddannelser, de har søgt om optagelse på. Det kan blandt andet skyldes, at de har søgt optagelse på kun én eller få uddannelser, hvor der er pladsbegrænsning. I alt har 10.686 kvalificerede ansøgere ikke fået deres ønske om en studieplads opfyldt. Cirka halvdelen af disse har kun søgt ét uddannelsesudbud. Som noget helt nyt denne sommer kan gruppen af afviste kvalificerede ansøgere imidlertid se frem til at blive kontaktet direkte i de kommende uger og blive tilbudt vejledning af Studievalg Danmark om deres muligheder. Der er nemlig fortsat ledige pladser mange steder.

- De fleste ansøgere får heldigvis plads på den uddannelse, de ønsker. Omvendt er der på nogle uddannelser ikke plads til alle. Det var den helt rigtige beslutning, at et enigt Folketing inden sommer besluttede at give penge til ekstra pladser. Havde vi ikke gjort det, måtte vi afvise endnu flere med kvalifikationerne i orden. Men der er mange uddannelser rundt om i landet, der fortsat har ledige pladser. Derfor tager vi i år direkte fat i de afviste ansøgere, så de kan få ekstra vejledning om uddannelsesmuligheder, og hvor der fortsat er ledige pladser. Så er man ikke kommet ind, skal man ikke miste håbet, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Efter vinteroptaget 2020/2021 vil der blive gjort status på optaget i relation til den politiske aftale om 5.000 ekstra studiepladser. Der vil dog ligeledes kunne ske optag på pladserne i 2021.

Vigtige datoer ifm. optaget til de videregående uddannelser

 • 28. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. KOT-hovedtal 2020 offentliggøres kl. 00.01 på ufm.dk/optag/kot
 • 28. juli: Uddannelser med ledige pladser, der stadig kan søges, kan findes på ufm.dk/optag/ledige-pladser
 • 28. juli og frem: Som følge af den politiske aftale om flere studiepladser vil der ske en øget vejledningsindsats over sommeren og i efteroptagelsen, herunder en aktivt opsøgende indsats målrettet de ansøgere, der ikke fik plads i første omgang. Alle afviste ansøgere får blandt andet et brev via e-Boks og en personlig sms med tilbud om ekstra vejledning og information om ledige pladser. Desuden bliver de tilbudt en opringning fra Studievalg Danmark med vejledning og information om alternative uddannelser med ledige pladser.
 • 1. september: Studiestart for de fleste uddannelser (nogle har studiestart 1. februar).
 • Oktober 2020: Resultatet af efteroptagelsen ved ledige pladser, optagne på
  standby-pladser og optagne, der takker nej til en studieplads.

Fakta: Søgning og optagelse i 2020

 • Det samlede ansøgningstal var 94.604 ansøgere.
 • 69.526 bliver den 28. juli tilbudt en studieplads på en videregående uddannelse.
 • 81 procent af de optagne bliver optaget på deres førsteprioritet. 19 procent bliver optaget
  på en anden uddannelse, de har søgt om optagelse på.
 • 38.948 er optaget på en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse.
  30.578 er optaget på en bacheloruddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne
  står for den største stigning i optaget i procent (9 procent).
 • Cirka 16.000 (23 procent) af de optagne (24 procent i 2019) er under 21 år.

Årets søgning og optag

Se yderligere information til studerende om optagelse og vejledningsmuligheder

Scroll to top